سعید حسین خواه هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد ازدانشگاه ازاد اسلامی تهران ملارد در سال13951397، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی اثربخشی قصه درمانی برافزایش خوش بینی و عزت نفس کودکان دارای والدین معتاد” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنی
سعید حسین خواه
مشاور خانواده
(0)
سعید حسین خواه هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشددانشگاه ازاد اسلامی تهران ملارد 1395، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی قصه درمانی برای افزایش عزت نفس و خوشبینی کودکان دارای والدین معتاد” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنی...
جزئیات بیشتر