ریحانه رحیمی
روانسجی و نوروفیدبک
(0)
بنده ریحانه رحیمی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) می باشم. بنده در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل هستم. بنده فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه کاشان و در کارشناسی ارشد و دکتری رشته سنجش و اندازه گیری را برای ادامه تحصیل خود از...
جزئیات بیشتر