مهین پاکزادیان
مشاور خانواده
(0)
بنده مهین پاکزادیان هستم. تحصیلات کارشناسی خود را در رشته  راهنمایی و مشاوره از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا در سال 1387 به پایان رسانیدم و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مشاوره با گرایش خانواده در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران...
جزئیات بیشتر