معصومه  زمانی
مشاور خانواده
(0)
بنده معصومه  زمانی می باشم. تحصیلات کارشناسی خود را در رشته رشته مشاوره و راهنمایی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال 1392 به پایان رساندم و تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در  رشته مشاوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال 1395 به اتمام رسانیدم.     موضوع پایان نامه...
جزئیات بیشتر