علیرضا شاه میری
مشاور خانواده
(4)
من علیرضا شاه میری هستم، فارغ التحصیل مشاوره و راهنمایی در دو مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (1391) و کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد خمین (1394). تا به امروز با مراکز و موسسه های مختلفی همکاری کرده ام از جمله مرکز...
جزئیات بیشتر