دکتر سیدمحمدرضا علوی‎زاده
روانسجی و نوروفیدبک
(0)
متخصص روان‎شناسی استاد دانشگاه عصب روان‎شناسی بالینی روانشناسی ورزش نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه برداری مغزی مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی...
جزئیات بیشتر