مشاور و روانشناس قزوین
دکتر مصطفی نجم آبادی - روانشناس و روان درمانگر
روانشناس بالینی و فردی
(1)

من مصطفی نجم آبادی هستم  ، روان درمانگر

تلاش میکنم تا دانسته ها و تجربیاتم رو برای کمک به بهتر شدن شرایط ذهنی و روانی مراجعینم به کار بگیرم. برای اینکه تا جایی که امکان داره زندگی رو سهل تر و شیرین تر کنیم. در حوزه های رشد فردی و روابط عاطفی...
جزئیات بیشتر