میلاد داوودی روانشناس
میلاد داوودی
روانشناس بالینی و فردی
(0)
روانشناس و روان‌درمانگر تحلیلی سابقه فعالیت :
  • روانشناس و درمانگر مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی (بخش سینا، فارابی و ابوریحان)
  • عضو كميته درمان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
  • عضو كميته آموزش مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی
زمینه های فعالیت:
  • روانشناس بالینی، روان‌درمانگر تحلیلی، برگزاری جلسات درمان با موضوعات : رابطه، خیانت، عشق،...
جزئیات بیشتر