مطب دکتر سید علی مرتضوی جهرمی روانپزشک تهران امیرآباد منطقه 6
روانپزشک
(0)
بورد تخصصی اعصاب و روان مشاوره و روان درمانی شماره نظام پزشکی:52371 فارغ التحصیل دکتری تخصصی اعصاب وروان ازدانشگاه علوم پزشکی تهران درشهریور1376 پزشکی عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی تهران...
جزئیات بیشتر