روانشناس شمن رضائي
روانشناس بالینی و فردی
(0)

شمن رضائي روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانشناسی مطالعات سالمندی عضو انجمن روانشناسی سلامت ایران عضو انجمن ایرانی روانشناسی عضو انجمن عصب روانشناختی (نوروسایکولوژی )ایران مشاوره پیش از ازدواج درمان اختلالات روانشناختی (اضطراب ،افسردگی ، وسواس) رواندرمانگری (ACT,CBT) خانواده درمانی ،زوج درمانی ،سالمند مشاوره تربیتی ،تحصیلی کودک و نوجوان سنجش و ارزیابی هوش ،استعداد ،شخصیت مشاوره...
جزئیات بیشتر