مریم مرادی روانشناس و مشاور
مشاور ازدواج
(0)
مریم مرادی روانشناس و مشاور مدرس تحلیل رفتار متقابل TA - مشاوره فردی - مشاوره روابط بین فردی - مشاوره ازدواج - زوج درمانی - تشخیص و درمان : افسردگی، وسواس، اضطراب، استرس، کمال گرایی، ناتوانی در تصمیم گیری، شکست عاطفی، وابستگی - روانشناسی تحلیل رفتار متقابل TA (الگوی حالت های نفسانی (والد-بالغ-کودک)، روابط متقابل، نوازش ها،...
جزئیات بیشتر