حسن نوروزی
روانشناس بالینی و فردی
(0)
حسن نوروزی هستم، فارغ التحصیل روان شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه سمنان در سال 1395، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثریخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر رشد پس از سانحه، خودمدیریتی و ناتوانی کارکردی بیماران مبتلا به سرطان پستان” می باشد ...
جزئیات بیشتر