دکتر جهانشیر توکلی زاده
روانشناس بالینی و فردی
(0)
دکتر جهانشیر توکلی زاده دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی به ترتیب از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران) و دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و فوق دکترای تخصصی پزشکی روان تنی و روان درمانی به ترتیب از دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علوم پزشکی...
جزئیات بیشتر