دکتر محمد جعفر جهانگیرزاده
مشاور کودک
(0)
دکتری روانشناسی روانشناس بالینی کودک و نوجوان عضو انجمن علمی روانشناسی ایران مدرس دانشگاه دارای 11 مقاله چاپ شده در سیلویکا و ۲ کتاب چاپ شده مدرس آموزش خانواده مدرس کشوری کارگاه های فرزند پروری گذراندن بیش از ۲۰۰۰ ساعت کارگاه های روانشناسی با مدرک معتبر مورد تائید سازمان نظام روانشناسی کشور...
جزئیات بیشتر