دکتر سارا میرزائیان میرزایان روانشناسی درمانگر مشاور
دکتر سارا میرزائیان
روانشناس بالینی و فردی
(6)

دکتر سارا میرزائیان روانشناس

سارا میرزاییان دکترای روانشناسی و روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران، مدرس دانشگاه و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و همچنین دارای مدرک بین المللی دوره درمانگری از کشور ایتالیا و مدرک...
جزئیات بیشتر