فاطمه سادات نقیبی
مشاور خانواده
(6)
فاطمه سادات نقیبی دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره خانواده ازدانشگاه ازاد، مدرس دانشگاه ,عضو سازمان نظام سازمان مشاوره و روانشناسی ، مدیرو مسءول مرکز مشاوره دانشگاه ، مدیر کلینیک روانشناسی و مشاوره در استان البرز و مدرس برتر در سطح استان البرز می باشند . ایشان عضو باشگاه پژوهشگران جوان...
جزئیات بیشتر