سپیده فیروزی
مشاوره جنسی و زناشویی
(22)
من سپیده فیروزی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی هستم، همچنین کارشناس روانشناسی از دانشگاه تهران و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (انستیو روانپزشکی) می باشم. با این حال زمینه هایی که در آن مهارت دارم و خدماتی را عرضه می کنم شامل روانکاوی، درمان مشکلات شخصیتی، مشکلات جنسی،...
جزئیات بیشتر