ستاره فارسی
مشاوره جنسی و زناشویی
(3)
من ستاره فارسی، مدرس و روانشناس هستم. علاوه بر این دارای پروانه فعالیت از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور می باشم. برای آشنایی بیشتر شما در اینجا به شرح سوابق تحصیلی، شغلی، پژوهشی و آموزشی خود می پردازم از جمله دریافت مدرک کارشناسی در رشته ی روانشناسی از دانشگاه...
جزئیات بیشتر