محمود رحمتی
روانپزشک
(2)
محمود رحمتی هستم، فارغ التحصیل پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1388، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی تأثیر گروه درمانی معنوی- مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران اسکیزوفرنیک بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1387” می باشد که...
جزئیات بیشتر