دکتر سحر کیانی نژاد ، مشاور ازدواج و خانواده
مشاور ازدواج
(6)
دکتر سحر کیانی نژاد ، مشاور خانواده  ، ازدواج و روابط عاطفی عضو سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران دارای پروانه تخصصی در زمینه مشاوره ی خانواده از سازمان نظام مشاوره و روان شناسی ایران عضو انجمن مشاوره ی ایران مشاور مرکز دانشگاه تهران فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در رشته...
جزئیات بیشتر