زهرا نوشاد
مشاور ازدواج
(4)
من زهرا نوشاد، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی هستم. لازم به ذکر می باشد که حیطه ی اصلی فعالیت های من شامل زوج درمانی، مشاوره ازدواج، مشاوره زناشویی، درمان افسردگی، وسواس، اضطراب، مسائل جنسی، مشاوره فردی، و... می شود. از فعالیت هایی که در زمینه ی آموزشی و علمی_پژوهشی داشته ام می توانم به...
جزئیات بیشتر