صغری ابراهیمی
مشاور کودک
(3)
صغری ابراهیمی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1389، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی و مقایسه شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و...
جزئیات بیشتر