محمد صادق حدادان
مشاور کودک
(11)
اینجانب محمد صادق حدادان ، کارشناس ارشد و روانشناسی تربیتی ، دارای چندین مقاله در همایش های داخلی و بین المللی و سخنرانی در همایش بین المللی ، برگزار کننده کارگاه های فرزند پروری ، استعدادیابی ، تعلیم و تریبت ، خانواده و  ... ، مدرس روانشناسی و مشاور می...
جزئیات بیشتر