محمد اصلانپور
مشاوره تحصیلی و شغلی
(2)
محمد اصلانپور هستم. فوق لیسانس روانشناسی صنعتی از دانشگاه شهید چمران اهواز. در حوزه های ارزیابی نیروی انسانی، مشاوره شغلی، کانونهای ارزیابی و توسعه، مدیریت عملکرد، آسیب شناسی سازمانی و موارد مشابه فعال هستم....
جزئیات بیشتر