مرکز درمان وسواس تهران
(0)
درباره ما
  
 • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟
 • اندازه
 • هزینه 120000
 • میانگین زمان انتظار
 • مالکیت
 • اعتبار دهی شده توسط
 • گواهینامه ها
 • کلمات کلیدی
تخصص ها
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی مشاوره
 • روان‌شناسی سلامت
 • روانشناسی شغلی
 • روانشناسی اعتیاد
 • مشاوره و راهنمایی
 • روان‌شناسی رشد
 • روان‌شناسی خواب
 • روان‌شناسی فیزیولوژیک
 • روان‌شناسی خانواده
 • روان‌شناسی رفتاری
 • روان‌شناسی شناختی
 • روان‌شناسی رفتاری-شناختی
 • روانشناسی کودک
 • روان‌شناسی ازدواج
 • روان‌شناسی زناشویی
 • افسردگی
 • اضطراب واسترس
 • مترجم
 • رواندرمانی
 • روانشناختی
 • روانشناسی‌نوجوان
 • روانشناسی‌طلاق
 • وسواس
دوره های آموزشی، گواهینامه ها و افتخارات
درمان شناختی رفتاری
95