دکتر حامد محمدی کنگرانی
روانپزشک
(9)
دکتر حامد محمدی کنگرانی هستم، فارغ التحصیل روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی موارد بستری تشخیص نابسامانی شخصیت مرزی در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی و تطبیق ویژگی های آن با معیار های نابسامانی خلقی دو قطبی نوع II بر اساس معیار های...
جزئیات بیشتر