دکتر مهسا تازیکه
روانپزشک
(3)
دکتر مهسا تازیکه هستم، فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در سال 1392-1393، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی اختلالات روانپزشکی در زی بارداری در زنان مراجعه کننده به کلینیک های زنان و زایمان بیمارستان های شاهرود در طی سال های اسفند 91 لغایت اسفند 92”...
جزئیات بیشتر