دکتر شهرام ایرانی
روانپزشک
(3)
دکتر شهرام ایرانی هستم، فارغ التحصیل روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1380-1381، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی در سال 1381” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید: دانشگاه علوم بهزیستی...
جزئیات بیشتر