دکتر مرتضی قادری
روانپزشک
(4)
دکتر مرتضی قادری هستم، فارغ التحصیل پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1379، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی اپیدمیولوژیک مراجعه به کمیسیون های روانپزشکی مرکز فارابی کرمانشاه در سال 1378” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید: دانشگاه علوم پزشکی...
جزئیات بیشتر