دکتر فاطمه کارگر زاده
روانپزشک
(3)
فاطمه کارگر زاده هستم، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در سال 1389، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “ارزیابی میران Nasal Tip Projection در بیماران متقاضی عمل جراحی رینوپلاستی مراجعه کننده به کلینیک ENT بیمارستان بوعلی تهران طی سال های 89-88” می باشد که در...
جزئیات بیشتر