دکتر حامد کبیری
روانپزشک
(3)
دکتر حامد کبیری هستم، فارغ التحصیل پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “جراحی پلاستیک و مسائل اجتماعی-روانی آن” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران عنوان: جراحی پلاستیک و مسائل اجتماعی-...
جزئیات بیشتر