دکتر حمید جعفری
روانپزشک
(3)
دکتر حمید جعفری هستم، فارغ التحصیل روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1390، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “تعیین اثر داروی جینکو بیلوبا بر روی نقائص شناختی مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بخش های توانبخشی مرکز روانپزشکی رازی” می باشد که در ادامه بخشی از آن...
جزئیات بیشتر