زهره همت آبادی
مشاور خانواده
(3)
زهره همت آبادی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ در سال 1396، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه مشکلات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده و رشد اجتماعی در کودکان تک و چند فرزند...
جزئیات بیشتر