رحمان گودینی
مشاور کودک
(3)
رحمان گودینی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی در سال 1393، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “آموزش برنامه مدیریت هیجان ها به مادران و تاثیر آن بر اختلال های رفتاری فرزندان پسر” می باشد که در ادامه...
جزئیات بیشتر