فرناز حکیمی نژاد
روانسجی و نوروفیدبک
(4)
فرناز حکیمی نژاد هستم، فارغ التحصیل سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1394، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “ساخت و اعتبار یابی ابزار اندازه گیری توانایی حل مسأله بین فردی، در کودکان 4 تا...
جزئیات بیشتر