قادر نعیمی
مشاور خانواده
(3)
قادر نعیمی هستم، فارغ التحصیل مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی در سال 1392، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی برنامه ی توانمد سازی روانی-اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهنی” می...
جزئیات بیشتر