منو
X

تصویر
جمیله حداد زاده
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

60%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

جمیله حداد زاده هستم، فارغ التحصیل روانشناسی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی عملکرد های رشدی کودکان زیر سه سال بر اساس الگوی تکالیف رشدیموجود در کتاب های روان شناسی و ارائه راه کارهای مناسب” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشکده علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی

عنوان:

بررسی عملکرد های رشدی کودکان زیر سه سال بر اساس الگوی تکالیف رشدیموجود در کتاب های روان شناسی و ارائه راه کارهای مناسب

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

استاد مشاور:

دکتر شیوا دولت آبادی

دانشجو:

جمیله حداد زاده

۱۳۹۰

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سوال های تحقیق

مفاهیم کلیدی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات پژوهش

نظریه گزل

دیدگاه رشد مونته سوری

نظریه پیاژه در ارتباط با رشد شناختی کودکان

نظریه اریکسون: دیدگاه روانی اجتماعی

معنی عبارت نکالیف رشدی

شناسایی و نام گذاری تکالیف رشدی

سئین بحرانی و تکالیف رشدی

اهداف و مقاصد تکالیف رشدی

تکالیف رشدی شیر خوارگی (تولد تا دو سالگی)

تکالیف رشدی خردسالی (سه تا پنج سالگی)

رشد عاطفی- اجتماعی در دوران کودکی

رشد زبان در دوران کودکی

رشد شناختی در دوران کودکی

رشد حرکتی در دوران کودکی

شیر خوارگی و نوپایی

مرحله شیر خوارگی و کودکی

مشخصات رشد رفتاری کودک از صفر تا یک سالگی

ویژگی ها و مهارت های کودک از یک تا دو سالگی

ویژگی ها و مهارت های کودک دو ساله

ویژگی ها و مراحل تکاملی کودک سه ساله

کودکان چگونه یاد می گیرند و رشد می کنند؟

اصول آموزش سال های اولیه کودکی(۳ -۰سال)

شیوه های یادگیری شیرخواران و کودکان نوپا

مهارت چیست و چگونه یاد گرفته می شود؟

یادگیری مشاهده ای

یادگیری از طریق حواس و تجربه های مستقیم

عوامل مؤثر در تدوین برنامه های مناسب برای رشد کودکان در تناسب با تکالیف رشدی

استانداردهای کیفیت برنامه های کودکان شیر خوار و نوپا

مراکز یادگیری

پیشینه تحقیق

جمع بندی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

گروه نمونه و شیوه گزینش

ابزار پژوهش

تعیین و پایایی آزمون

شیوه پاسخ گویی به سوالات در این پژوهش

روش اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی داده ها

آمار توصیفی

تحلیل استنباطی

سوالات پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث پیرامون سوالات پژوهش

بحث و نتیجه گیری

مشکلات و تنگناهای پژوهش

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای پژوهشی

منابع

ضمایم و پیوست ها

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی عملکردهای رشدی کودکان زیر سه سال بر اساس الگوی تکالیف رشدی و ارایه راه – کارهای مناسب در مهد کودک های تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری نمونه مورد بررسی این تحقیق کلیه مهدهای کودک دارای گروه سنی کودکان شیر خوار و کودکان نوپای شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ می باشد. که تعداد ۱۵۵ کودک شیرخواره و نوپا (۷۷پسر و ۷۸ دختر) که در این بین ۸۷ کودک در گروه سنی ۱۸- ۷ ماه و ۶۸ کودک ۳۶ – ۱۸ ماه بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای مورد آزمون قرار گرفتند.

از آن جا که این پژوهش در پی بررسی عملکردهای رشدی کودکان شیر خوار و نوپا می باشد. بر اساس موضوع پژوهش سوالات تحقیق به شرح زیر تدوین شده:

۱-آیا عملکرد رشد زبان بیانی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۲. آبا عملکرد رشد زبان بیانی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

 1. آبا عملکرد رشد شناختی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۴- آبا عملکرد رشد شناختی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۵- آیا عملکرد رشد اجتماعی کودکان شیرخوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۶- آیا عملکرد رشد اجتماعی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۷- آیا عملکرد رشد حرکتی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۸- آیا عملکرد رشد حرکتی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های آزمون سنجش رشد نیوشا در زمینه مهارت های زبان بیانی، شناختی، حرکتی و اجتماعی استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق، از آزمون پارامتریک t تک گروهی استفاده شده است.

نتایج این پژوهش، با توجه به امتیاز کودکان در مهارت های ارزیابی شده نشان می دهد که سطح مهرات های رشدی کودکان شیرخوار و نوپا با توجه به تکالیف رشدی محوله، در یک حد متوسط است و نیاز به بازنگری بنیادی دارد.

واژگان کلیدی: عملکرد رشدی، تکالیف رشدی، کودکان زیر سه سال

فصل اول:

مقدمه:

رشد عبارت است از همه تغییرات و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روی می دهد. رشد حرکتی مستمر، دایمی و پیوسته بوده، گاهی آهسته و زمانی با جوش و خروش است (احدی، ۱۳۸۵،ص۱۷).رشد در جنبه های مختلف شخصیت انسان صورت می گیرد، آثار رشد در بدن انسان، مهارت های جسمانی او، توانایی های عقلانی اش، عمل کرد اجتماعی، خصوصیات عاطفی و اخلاقی و عقاید دینی و هنری وی ظاهر می گردد. اما سال های حساس وشد از تولد تا سه سالگی است (مینایی، ۱۳۷۰، ص ۵). نتایج تحقیقاتی که تا کنون به عمل آمده نشان داده است که حدود ۵۰% از رشد هوشی کودکی بین زمان تولد تا چهار سالگی صورت می گیرد . بنابر این سال های نخستین برای رشد کلی کودک بسیار بحرانی است و هر کودک نیاز به یک محیط تجربی پر بار برای رشد خود دارد (لاکشامی، ۱۳۸۱، ترجمه مقیدی، ص ۲۳).کارهایی که ما به عنوان بشر قادر به انجام آن هستیم راه رفتن عمودی، خواندن و نوشتن، به کار بردن ابزار و صحبت کردن کلامی) نیاز به یک مغز رشد بافته دارد که نسبت به سایر گونه ها اندازه اش نسبت به بدن بزرگتر است (دوهرتی ،۲۰۰۹، ص ۱۶۴).تحقیقاتی که روی رشد مغز صورت گرفته نشان می دهد در طول اولین سال زندگی، مغز شیر خوار حدود ۷۰ ٪ اندازه مغز یک بزرگ سال رشد می کند، تا سه سالگی این نسبت به ۹۰ % می رسد و بیشتر ساختارهایی که جهت دهندهی تمام عمل کردهای بعدی هیجانی، رفتاری، اجتماعی، و جسمانی فرد است را شکل می دهد (ویتمرو پیترسون ، ۲۰۰۶، ص ۷۰). یافته های تجربی مبین این واقعیت است که جریان رشد ذهنی کودک فرآیندی است تدریجی و همگام با رشد جسمی کودک تکامل می یابد. از طرف دیگر همان طور که فراهم آوردن امکانات مناسب و مطلوب می تواند سرعت رشد جسمی را در حدی معین افزایش دهد آموزش های پیش دبستانی نیز قابلیت آن را دارند تا سرعت رشد ذهنی کودک را به نحو شایان توجهی افزایش دهند (مهجور، ۱۳۷۵، ص ۱۹). بنابر این کودکی اولین و مهم ترین دوره زندگی آدمی است. در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یاید . از آن جا که در این دوره ساختار شخصیتی و رفتاری انسان بنیان گذاشته می شود، دوران کودکی را دوران سرنوشت ساز و مثبت دانسته اند (مفیدی، ۱۳۸۷، ص ۳). برای هر کودک یاد گیری تجربه ای طبیعی و لذت بخش است. توانایی کودک برای یادگیری بسیاری از امور، در این سال های اولیه تا حدود زیادی به مراحل رشد و تحول و میزان تشویق و دل گرمی و فرصت هایی بستگی دارد که بزرگ ترهاز والدین ، مربیان و مراقبان کودک) و افرادی که دوستش دارند برایش فراهم می آورند(لاکشامی، ۱۳۸۱، ترجمه مفیدی، ص ۲۳). به هر حال، مهارت های بسیاری هستند که کودک ثمی تواند به صورت خودکار کسب کند و نیاز به تجربه های یادگیری برای تسلط و چیرگی بر آنها دارد (همان منبع ، ص۲۱) وجود افراد بزرگسال برای بقای نوزادان و کسب تجربه های مناسب از دنیایی که به آن پا گذاشته اند ضروری است با وجود این، شیرخواران همراهان منفعلی نیستند و نیاز شان به غذا و آسایش را به خوبی ابراز می کنند. همچنین علاقه ی آشکاری به تجربه های حسی (شنیدن، بوییدن، دیدن، چشیدن و لمس کردن و تجربه های ارتباطی (در آغوش گرفتن، غان و غون کردن، لبخند زدن، احساس آرامش و راحتی کردن) نشان می دهند. بیشتر کودکان شیر خوار تجربه های حسی و ارتباطی را به طور همزمان تجربه می کنند، که تبدیل به فعالیت شکل بافته ی عصبی می شود و تکوین در حال پیشرفت مغز را به صورتی مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. احتمالا مغز کودکان شیر خوار بیشتر سیناپس هایی که از طریق تجربه های تکراری همراه با روابط معنادار هیجانی کسب کرده اند را حفظ می کنند. نقش بزرگسالان به عنوان والدین، مربیان و مرافیان پاسخ دادن به موقع به نیاز های فیزیکی و عاطفی شیرخواران و کودکان نوپا و همچنین فراهم کردن محیطی محرک و مناسب برای آنان است تا بیشتر در معرض این گونه تجربه ها قرار گیرند و رشدی همه جانبه داشته باشند (ویتمر و پیترسون، ۲۰۰۶، ص ۷۱) در سال های اولیه یادگیری کودک؛ مراقبین، اعضاء خانواده و دیگران با ارتباط گیری عاشقانه با کودک تأثیر مثبتی روی رشد و یادگیری او دارند و این واقعیت ادامه می یابد تا او وارد سال های پیش دبستان و سپس دبستان میشود (بروس ،۲۰۰۶، ص ۱۷۷).

بیان مسئله:

اهمیت دوران کودکی موجب شده است که روان شناسان، جامعه شناسان، روان پزشکان و پزشکان به مطالعه و تحقیق در رفتار و رشد و تکامل کودک پردازند و قانون ها و اصول حاکم بر رشد و رفتار آنها را کشف کنند ومعلمان و مربیان را در تربیت صحیح کودکان و نوجوانان بازی دهند(شعاری نژاد، ۱۳۸۶، ص۱۶). در این میان سه سال اول زندگی مهم ترین دوره رشد محسوب می شود چرا که رشد از هر زمان دیگری بیشتر و سریع تر صورت می گیرد. پیچیده تر شدن رفتار کودکان که از یک تا سه سالگی به وقوع می پیوندد کاملا برجسته است، تغییرات در مغز و بدن شامل: افزایش در پیجیدگی استدلال در باره ی دنیای اشیاء و مردم، پدیدار شدن توانایی تقلید، دست زدن به بازیهای تخیلی، ارتباط برقرار کردن و تغییرات در روابط اجتماعی میان کودکان و مراقباتشان است که هر یک از این فضایل در جای خود، جالب توجه است. آثار محیعلی بیشترین تأثیر را بر کودک در دوره ی سریع رشد دارد. نقش سال های اولیه ، برای رشد و تحول کودک بسیار قابل انعطاف، اثر پذیر و سازنده است (لاکشامی، ۱۳۸۱، ترجمه مفیدی، ص ۲۲). در بدو تولد مغز نوزاد شامل بیلیون ها سلول است. در دو سال اول زندگی این سلول ها با بستنی طوری نظم و ترتیب و سازمان یابند که منجر به پیدایش تفکر، حافظه و احساس گردد. چیزهایی که شنیده، دیده، احساس شده و با چشیده می شوند به صورت پیام هایی از یک سلول مغز به سلول دیگر انتقال می یابند این پیام ها سلول ها را فعال کرده و از این عطریق آنها توانایی ارتباط پیچیده تر را با دیگر سلول های اطراف پیدا کرده و موجب رشد مغزی می شوند (لندرز،۱۳۸۳، ترجمه زرپوش، ص ۵۲). رشد ذهنی طی دورهی هیجده ماهه اول زندگی، بسیار سریع و با اهمیت است. کودک در این دوره، مجموعه ای از زیرساخت های شناختی را به تدریج فراهم می آورد که به عنوان مبدأ ساخته های ادراکی و فکری بعدی او عمل می کنند. هم چنین برخی از واکنش های عاطفی اولیه که تا اندازه ای تعیین کننده ی عواطف بعدی او است، در این دوره شکل می گیرد. (پیاژه، ۱۳۶۸، ترجمه توفیق، ص ۵). تحریک مغز در دوره هایی که بسیار سریع رشد می کند، اهمیت زیادی دارد؛ یعنی، زمانی که فرآیند تشکیل سیناپس ها به اوج خود رسیده است. چندین جهش در فعالیت قطعه پیشانی که به تدریج به سایر مناطق مغزی گسترش می یابد در سال اول زندگی بافت می شود: در ۳-۴ ماهگی، زمانی که نوباوگان به صورت ارادی به طرف اشیاء دست دراز می کنند، در حدود ۱۲ ماهگی، که راه می روند و رفتار جستجوگرانه ی پیشرفته تری نشان می دهند و بین ۵/ ۱ تا ۲ سالگی که زبان شکوفا می شود (ای، برک، ۱۳۸۶، ترجمه سید محمدی، ص ۱۸۳). اگر چه میزان رشد در میان کودکان تفاوت می کند ولی هر کودک در طول رشد خود از یک ثبات رشدی معینی برخوردار است. منظور این است که هر کودک در رشد خود از یک الگوی مشخصی تبعیت می کند که این الگوی مشخص بر اساس ترکیب دو عامل وراثت و محیط برای هر فرد بوجود آمده است و تکالیف رشدی خاصی را در بر می گیرد(کرمی نوری، ۱۳۶۸، ص ۲۶). تکالیف رشدی چیزی است که در یک دوره معین از زندگی هر شخص رخ می دهد، انجام موفقیت آمیز هر یک منجر به شادی و موفقیت در تکالیف بعدی است، همان طور که شکست منجر به ناخشنودی و مشکل در تکالیف بعدی است (مانگال ،۲۰۰۸، ص ۱۳۳).بنابراین باید توجه داشت که خصوصیات و ویژگی های رشد در هر مرحله تنها برای آن مرحله و در آن مقطع سنی معنی دار می باشند. به عبارتی دیگر در سلسله ی مراحل رشدی وقتی ما می توانیم از مرحله ای صحبت کنیم که آن مرحلهی مشخص همیشه بعد از مرحلهی معینی بیاید و مرحله ی معین دیگری را نیز به دنبال داشته باشد (کرمی نوری، ۱۳۶۸، ص ۳۱). آشنایی با ماهیت تکالیف رشدی رهنمون های مناسبی برای معلمین و والدین فراهم می آورد تا به برنامه ریزی برای رشد و پرورش مناسب کودکان و فراهم آوردن تجارب غنی تر برای انجام تکالیف رشدی مربوطه در سنین بحرانی کمک کند( مانگال، ۲۰۰۸، ص ۱۳۷). بسیاری از مهارت ها در اولین سال های زندگی به سهولت بیشتر فراگرفته می شوند. در سال های اولیه، همه کودکان نیاز به انگیزه و محرک و کسب تجربه های دوست داشتنی با دیگران، به ویژه از طریق خانواده و مراقبین اصلی دارند (مفیدی، ۱۳۸۳، ص ۴). تجربه تقویت کننده ای که کودک در سالهای اولیه ی زندگی خود دریافت می کند، پایه و مینایی است برای یادگیری های بعدی (لاکشامی، ۱۳۸۱، ترجمه مفیدی، ص ۲۲). نوع و میزان تجربه های اولیه کودک اساس تحول و دگرگونی فکری وی در آینده خواهد بود و خانواده و مربیان از طریق فراهم سازی بستر مناسب رشدی نقش عمده ای را در ایجاد زمینه های لازم ایفا می کنند. در هر کدام از مراحل تحول، فرصت هایی وجود دارد که می توانند جهت غنی سازی زندگی کودک مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که تغییرات رشدی در شیرخواران و کودکان نوپا بسیار سریع، متنوع و در حیطه های گوناگون می باشند طراحی تجربه های جدید در حیطه های مختلف جسمی، شناختی، زبانی و عاطفی – اجتماعی برای مربی و با پدر ومادری که عهده دار تربیت کودک هستند دشوار می باشد. وجود یک برنامه تربیتی مناسب و در حیطه تکالیف رشدی می تواند والدین و مربیان را کمک کند تا در زمان مناسب خودش، فعالیت ها و تجربه های مناسب آموزشی را ارایه دهند. چنین برنامه تربیتی انتظاراتی را که از لحاظ تحولی از شیر خواران و کودکان نوپا توقع می رود در اختیار مربیان و والدین قرار می دهد، به آنان در درک و فهم رشد عمیق کودک باری می رساند و تجربه های لازم برای شکوفایی توانمندی ها و استعدادها را در اختیار ایشان می گذارد. هدف پژوهش گر در این تحقیق این است که با بررسی عملکردهای رشدی کودکان زیر سه سال بر اساس تکالیف رشدی محوله ای که دست آورد دهه ها کار علمی هستند به این نکته دست یابد که آیا حضور کودکان شیر خوار و نوپا در مهدهای کودک فرصت مناسبی جهت مشاهده، بروز و رشد توانایی های مختلف جسمائی، شناختی، زبانی و عاطفی- اجتماعی ایشان فراهم می آورد و یا این که نیاز به برنامه ریزی مناسب در حوزه تکالیف رشدی کودکان می باشد؟ در نهایت با توجه به یافته های تحقیق راه کارهای مناسبی را جهت رشد همه جانبه ی شیرخواران و کودکان نوپا پیشنهاد نماید. چرا که توانایی های کودک و تلاش مراقبین هر یک تاری جداگانه در یک قالیچه است که سبب آفرینش شخصیت فردی مشخص می شود و توجه و دقت با سهل انگاری و غفلت نقش این قالی در آینده را رقم می زند.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

موضوع آموزش و تربیت کودکان خردسال از اهمیت والایی برخوردار است که خوشبختانه اخیر توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. آموزش کودکان پیش دبستانی و دانش و بینش در این راستا، اساس و زمینه پیشرفت جامعه برخوردار از سلامت جسمانی و بهداشت روانی را فراهم می سازد و می تواند رسالت ترویج یک جامعه مبتنی بر اصول تربیتی را ایفا نماید (مصلحی، ۱۳۸۷، ص۵). تا قبل از پیاژه رفتار گرایان برای دوران نوپایی اهمیتی ویژه قائل نمی شدند اما تحقیقات او در زمینه ی رشد شناختی، تحول عظیمی را در زمینه توجه به این گروه سنی بنیاد نهاد (برمنر ،۱۹۹۴، ص ۴) .رشد کودک پس از تولد، مخصوصا تا سه سالگی پایه و اساس زندگی و آینده او محسوب می شود. در این دوران که به دوره شیر خوارگی (نو پایی) معروف است کودک از جنبه های مختلف، رشد کمی و کیفی می کند تا این که به مرحله بالاتری از رشد برسد (نجاتی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۵).با افزایش سن، از اثرات مثبت، سازنده و سودمندی های محیط کاسته می شود و هر چه بین کودک بالاتر می رود اثر پذیری کمتری نسبت به محرکات محیطی و خارجی پیدا می کند کودکان سه ساله از محیط های غنی به مراتب بیشتر از کودکان هفت یا هشت ساله سود می برند( مقیدی، ۱۳۸۷، ص۱۶).از طرفی محرک ها باید با رشد سنی کودک مطابقت داشته باشند، به عبارت دیگر محرک های بسیار زیاد و ناهمگن باعث دلسردی و ناامیدی کودک می شوند و چنانچه از حد معمول نیز کمتر باشند برای کودکی ملال آور و خسته کننده خواهند شد. (همان منبع، ص ۱۸) هردو این شرایط مانع تحول بهینهی کودک می شوند. ضرورت برنامه ریزی برای رشد و تربیت فرزندان، در مهدهای کودک بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون تردید بررسی رفتارهای عاطفی، اجتماعی و هیجانی کودک به موازات خصوصیات جسمی و حرکتی و آگاهی از چگونگی پرورش حواس، کار با کودک را تسهیل می کند( مصلحی، ۱۳۸۷، ص ۱۰). لذا با عنایت به این نکته که هدف عمده آموزش و پرورش پیش از دبستان رشد قوای جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی است، خصوصا در این دوره حساس که رشد سریع تر و چشم گیر تر از هر زمان دیگری صورت می گیرد و هم چنین با توجه به این که اولین و اساسی ترین مسئولیت یک مربی آگاه و علاقه مند بدست آوردن اطلاعات لازم در مورد همهی کودکان است تا با توجه به آن، فعالیت های مهد کودک و کلاس را طوری تنظیم نماید که پاسخ گوی نیاز های تک تک آنها باشد اهمیت و ضرورت آگاهی از خصوصیات رشدی کودکان روشن می شود تا بتوان مطابق با رشد جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی آنها با طرح ریزی برنامه ای هدفمند، محرک و متناسب با توانایی، علاقه و اشتیاق کودک فرصت هایی برای تجربه ی فعال، تعامل با محیطی متنوع (اشیاء و اشخاص را فراهم آورده و هر چه بیشتر فرآیند رشد کودک را تسهیل نمود. از آنجا که این رشد چند وجهی می باشد و حیطه های تحولی مختلف (جسمائی، عاطفی، اجتماعی، شناختی و زیانی) را که در سطح وسیعی به هم وابسته اند در بر می گیرد برنامه ریزی باید به شکلی باشد که قابلیت ها، توانمندی ها و سطح رشدی کودکان این گروه سنی را در نظر گرفته و انتظارات، مبتنی بر سطح تحول کودک باشد و این خود اهمیت یک برنامه ریزی هدفمند که مطابق ظرفیت کودک و در حوزه ی تکالیف رشدی این رده سنی باشد را مشخص می کند که متأسفانه در کشور ما هنوز به این مسئله چندان توجهی نشده است و از این رو توجه ویژه ای که مبتنی بر ارزیابی وضعیت موجود رشد کودکان، ارزیابی آن با انتظار های علمی و نمایاندن کاستی های احتمالی است از اهمیت برخوردار است.

اهداف تحقیق:

هدف های پژوهش عبارتند از :

هدف کلی: بررسی عملکردهای رشدی کودکان شیر خوارو نوپا در مهد های کودک بر اساس الگوی تکالیف رشدی و ارایه راه کارهای مناسب.

اهداف جزیی

-بررسی عملکرد رشد کلامی زبان بیائی) کودکان شیر خوار بر اساس الگوی تکالیف رشدی.

-بررسی عملکرد رشد کلامی زبان بیانی) کودکان نوپا بر اساس الگوی تکالیف رشدی.

-بررسی عملکرد رشد شناختی کودکان شیر خوار بر اساس الگوی تکالیف رشدی.

-بررسی عملکرد رشد شناختی کودکان نوپا بر اساس الگوی تکالیف رشدی

-بررسی عملکرد رشد اجتماعی کودکان شیر خوار بر اساس الگوی تکالیف رشدی بررسی

-بررسی عملکرد رشد اجتماعی کودکان نوپا بر اساس الگوی تکالیف رشدی

بررسی عملکرد رشد حرکتی کودکان شیر خوار بر اساس الگوی تکالیف رشدی۔

-بررسی عملکرد رشد حرکتی کودکان نوپا بر اساس الگوی تکالیف رشدی. –

-ارایه راه کارهای مناسب جهت برنامه ریزی رشد همه جانبه ی کودکان شیر خوارونوپا

سوال های تحقیق:

با توجه به اهداف پژوهش سوالات زیر جهت تحقیق مطرح شده اند :

۱-آیا عملکرد رشد زبان بیانی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۲-آیا عملکرد رشد زبان بیانی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۳-آیا عملکرد رشد شناختی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۴-آیا عملکرد رشد شناختی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

 1. آیا عملکرد رشد اجتماعی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۶. آیا عملکرد رشد اجتماعی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۷. آیا عملکرد رشد حرکتی کودکان شیر خوار، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

۸- آیا عملکرد رشد حرکتی کودکان نوپا، در چارچوب تکالیف رشدی می باشد؟

مفاهیم کلیدی:

– کودکان زیر سه سال

– عملکردهای رشدی

– تکالیف رشدی

الف) تعاریف نظری:

– کودکان زیر سه سال، کودکان شیر خوار و نوپا می باشند.

-کودکان شیر خوار: کودکان تازه متولد شده تا ۱۸ ماهه.

-کودکان نوپا: کودکان ۱۸ ماهه تا ۳ ساله (مفیدی، ۱۳۸۷، ص ۴۵)

-عملکردهای رشدی: عملکرد رفتار قابل مشاهده فرد و همان محصول یادگیری است عملکرد به نتیجه عمل فرد اشاره می کند که در ارزشیایی از میزان یادگیری او مورد استناد قرار می گیرد (سیف، ۱۳۸۹، ص ۳۱).

و رشد عبارت از تغییر و تداوم در زندگی است و زمینه های اصلی آن عبارت از تغییرات در زمینه جسمی حرکتی، شناختی و روانی – اجتماعی است (وندرزندن، ۱۳۸۵، ترجمه گنجی، ص ۱۱).

-تکالیف رشدی: عبارت از تغییرات در رفتارهای مرتبط با هر سه حوزه شناختی، حرکتی و عاطفی-اجتماعی

می باشد. آنچه که از یک کودک در حال رشد، در یک سن خاص یا دوره از مرحله رشدش انتظار می رود

که انجام دهد، فکر کند و احساس کند تا با محیط فرهنگی و اجتماعی اش سازگاری مناسب داشته باشد(مانگال، ۲۰۰۸، ص ۱۳۴).

ب) تعاریف عملیاتی:

کودکان زیر سه سال در این تحقیق این گروه سنی در دو زیر گروه کودکان شیر خوار، یعنی کودکان ۶ تا ۱۸ ماه زیرا مهدهای کودک کودکان زیر ۶ ماه را پذیرش نمی کنند و کودکان نوپا، که کودکان ۱۸ تا ۳۶ ماه هستند، مورد بررسی قرار می گیرد.

– عملکردهای رشدی: در این تحقیق عملکردهای رشدی، میزان تغییر در مهارت های زبانی، شناختی، حرکتی و اجتماعی کودکان شیر خوار و کودکان نوپا بر اساس الگوی تکالیف رشدی می باشد.

– تکالیف رشدی: تکالیف رشدی در این تحقیق، مهارت های کسب شده در حیطه های شناختی، حرکتی، زبان بیائی، و ارتباط اجتماعی می باشند و در هر یک از این حیطه ها توانایی را که کودکان شیر خوار و کودکان نوپا کسب می نمایند با استفاده از چک لیست های هنجاریایی شده کتاب “آزمون سنجش رشد نیوشا”(ملایری، ۱۳۸۸) سنجیده می شود.

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشته تحصیلی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی جمیله حداد زاده روانشناس، جمیله حداد زاده مشاور، جمیله حداد زاده روان درمانگر، جمیله حداد زاده روانپزشک، جمیله حداد زاده متخصص اعصاب و روان، جمیله حداد زاده روانسنج
تخصص ها
 • روانشناسی تحصیلی
تصویر
جمیله حداد زاده
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر