منو
X

تصویر
میترا شاهقلیان
روانشناس بالینی و فردی
(3)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(3) رای
80%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

میترا شاهقلیان هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “تاثیر قصه گویی بر کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر قصه گویی بر کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان

استاد راهنما:

دکتر آذرمیدخت رضایی

استاد مشاور:

دکتر سلطان علی کاظمی

نگارش:

میترا شاهقلیان

تابستان ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

شرح و بیان مسأله پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

الف: مبانی نظری

قصه و قصه گویی

اهمیت قصه گویی

ضرورت قصه گویی

انواع قصه گویی

شیوه های ارائه قصه

قصه درمانی

جایگاه قصه در رویکردهای روان درمانی کودک

پرخاشگری

انواع پرخاشگری

تفاوت های جنسی در رفتار پرخاشگرانه

نظریه ها در مورد پرخاشگری

راهکارهای مقابله با پرخاشگری

پرخاشگری و زورگویی

اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی

ناسازگاری نظریه شناختی بک

طرحواره های ناسازگاری اولیه

انواع طرحواره های ناسازگار اولیه

پ: پیشینه پژوهش

ج: جمع بندی

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه مورد مطالعه

ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی

شیوه اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم الف: داده های توصیفی

ب: یافته های استنباطی

فصل پنجم

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد های پژوهش

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

پیوست الف) پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر

پیوست ب) شیوه اجرای قصه گویی

چکیده انگلیسی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تبیین اثر بخشی قصه گویی بر کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان پایه اول دبستان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه تحقیق و ۶۰ نفر دانش آموز کلاس اول دبستان، (۳۳ نفر گروه آزمایش، ۲۸ نفر گروه کنترل) که از چهار مدرسه شهر اصفهان در سال ۹۱ انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ارزیابی رفتاری کودکان راتر – فرم معلم و والدین بود و گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه تحت تأثیر متغیر مستقل (قصه گویی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد، پس از پایان آموزش از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که قصه گویی موجب کاهش پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی می شود. نتایج نشان داد که از نظر معلمان بین میزان پرخاشگری دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و از نظر والدین بین میزان پرخاشگری دختران و پسران تفاوت معنادار مشاهده نگردید. همچنین از دیدگاه معلمان و والدین بین میزان ناسازگاری اجتماعی دختران و پسران تفاوت معنادار دیده نشد. این نتایج قابلیت کاربرد قصه و ساختار آن را در امر آموزش کودکان و توانمندی ها و حل مشکلات آنها نشان می دهد.

کلید واژه : قصه گویی، پرخاشگری، ناسازگاری اجتماعی

فصل اول:

مقدمه:

تربیت کودکانی شاد، سالم و از نظر اخلاقی خوب، جزء هدفهای مهم والدین و معلمان میباشد و تردیدی نیست که کودکان در هر سنی مشترکاتی دارند که بخشی از وجود آنها را می توان به کمک شناخت آن مشترکات تبیین کرد.همچنین انسان موجودی اجتماعی است و از هنگام تولد تا مرگ در جامعه زندگی می کند و به طور مداوم با انسان های دیگر در تعامل می باشد و معمولا نیازهای خویش را از طریق همین ارتباط با دیگران برآورده می سازد به همین منظور همواره یاد می گیرد که چگونه بایستی در جامعه زندگی کند و نیازهای خود را برطرف نماید (کارتلج و میلبرن ۱۹۹۶، ترجمه نظری نژاد، ۱۳۷۶).ایجاد ارتباط با دیگران که اصلی ترین شرط زندگی اجتماعی است، مستلزم درک زاو پهی دید نظر گاه دیگران است، اختلافهایی که در همه ی قلمروهای زندگی دیده میشود، اختلافها و درگیری های همسران با یکدیگر، مادر و پدر و فرزندان با هم مدیران و کارکنان دولت مردان و شهروندان و در سطح کلان آشوب ها و درگیری های جهانی همه از آن جا بر می خیزند که هر دو طرف با دست کم یکی از طرف های درگیر، آن قدر بر دیدگاه خود متمرکز شده است که نظر گاه، باورها، گرایش ها و نیازهای طرف دیگر را یکسره نادیده گرفته و گرفتار این خطای شناخته شده است که « دیگران نیز باید چون من بیاندیشند و چون من رفتار کنند. در هر رابطه ی اجتماعی دست کم دو طرف وجود دارد و شرط زندگی مسالمت آمیز این دو با هم، نه تنها در ک نقطه (دیدگاه) طرف دیگر، بلکه احترام و ارج نهادن بر آن است. تنها در چنین صورتی است که اگر تفاهم حاصل نشود می توان دست کم به توافق امید بست و با آرامش و احترام در کنار یکدیگر زیست (خسرونژاد، ۱۳۹۰).مردم، ناسازگاری و پرخاشگری را در ارتباط با طبیعی بودن رفتار فرد تبیین می کنند. ناسازگار برای آنان کسی است که برخلاف مقررات خانواده، مدرسه یا اتنظارات بزرگسالان عمل می کند. این حالت کودک که گاه مخالف جو و گاه تأیید کننده است، اولیاء را از کوره به در می برد و در معلمان احساس ناتوانی به وجود می آورد، به نحوی که آنها از هر طرف ناسازگار را به عنوان اختلالگری می بینند که بر خلاف انتظارات، آرزوها و اهداف بزرگسالان عمل می کند (بازرگان، ۱۳۸۴).با توجه به اینکه در اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان علل بسیار زیادی مطرح می باشد ولی به طور کلی اگر انسان را محصول تعامل وراثت و محیط بدانیم بنابراین شخصیت و منش کودک و نوجوانان از این دو عامل تشکیل گردیده است. روان شناسان اجتماعی نیز اختلالات رفتاری و ناسازگاری را نتیجه تعامل و تأثیر متقابل فرد و گروه می دانند. همچنین روان کاوان حاصل شخصیت بزرگسالان را متأثر از سالهای اولیه زندگی میدانند که اگر با آموزش مهارتها و تربیت صحیح همراه نباشد کودک را با اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی مواجه می سازد (علومی یزدی،۱۳۸۰).دوران دبستان سال های مناسبی برای تشخیص مشکلات کودکان، مداخله بهنگام و پیش گیری از مشکلات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آینده آنان است. مداخله بهنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک در این دوره حساس، موجب افزایش مهارتهای اجتماعی و محبوبیت نزد همسالان و بزرگسالان شده و کودک را برای پذیرش مسئولیت های تحصیل آماده می سازد (گورین، هنسی، ترجمه توزنده و کمال پور، ۱۳۸۴).بنابر این بخشی از زندگی هر کس صرف یاد دادن و یاد گرفتن میشود و تربیت نباید بی هدف باشد. تربیت جمع پدیده ها و فعالیت هایی است که انسان را در این فراگیر خلاق باری می کند، به او اجازه میدهد تا دنیا را روشن و آگاهانه تر ببیند و هدف آن شناخت خود و جهان پیرامونش است که در نهاد های رسمی آموزش و پرورش بر شاگردان عرضه می شود (حسین خانی، ۱۳۸۹)یادگیری از راههای مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روشها قصه گویی است. قصه گویی عمری به درازی عمر کلمه و کلام دارد، شاید کمترین کار برد، قصه گویی برای سرگرم کردن افراد است بسیاری از متخصصان قصه و قصه گویی را حقیقتهای خاموش مانده تاریخ می دانند حقیقت هایی در مورد طبقات محروم جوامع، تمثیل هایی برای شادی های نایافته و آرزوهای برآورده نشده و نمادی از ویژگی های انسان کامل و متعالی (چمپرز، ۱۹۶۶. ترجمه، قزل ایاغ، ۱۳۸۳).همچنین ادبیات داستانی قادر است از نخستین سالهای زندگی تا واپسین لحظه های حیات ، آدمی را در شناخت خود و جهان پیرامونش یاری رساند و تجربه های محدود او را وسعت بخشد و گاه پیامدهای آن، چنان است که می تواند منجر به تغییر رفتار گردد (سیدی، ۱۳۸۲)نویسندگان، شاعران و تصویرگران ادبیات کودک بهترین دوستان فرزندان ما هستند که در گفت و گوبی آرام تجربه های خوبش از زندگی و جهان را به زیبایی و به گونه ای لذت بخش با آنان در میان می گذارند. اگر کودکان ما با ادبیات خوبگیرند و لحظه هایی همراه با آرامش و لذت را در کنار کتاب تجربه کنند برای گذر از مسیر تمرکز زدایی و در نهایت داشتن تجربه ی فلسفی بیشترین فرصت را یافته اند. کودک به آرامی و گام به گام به جهان داستان وارد می شود، با نفوذ در آن با معناهای آشکار و نهانش در می آمیزد و از آنجا که هر اثر ادبی اصیل، زیرکانه و استادانه جایی را نیز به تخبل و اندیشه ی او واگذاشته است، با تکیه بر تخیل و اندیشه ی خویش در ساختن این معنا نیز شرکت می جو بد. ورود به جهان داستان در آمد ورود به داستان جهان است. پس بهترین ژرف اندیش فلسفی برای کودک ژرف اندیش در زیبایی ها و معناهای نهفته در آثار ادبی است. (خسرونژاد، ۱۳۹۰).این حقیقت مسجل است که آموزش های اولیه، در سالهای اول زندگی کودک، پایه و اساس شخصیت او را شکل می دهد و از این رو نوع، محتوای مواد آموزشی باید به دقت تعیین و به کمک معلمان و بر اساس اصول صحیح آموزشی به کودکان آموزش داده شود تا به سلامت روان کودک کمک شود.

بیان مسئله

رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد وجودی هر شخص را تشکیل میدهد. معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هر کس میزان سازگاری او با دیگران است. اختلال های رفتاری، طبقه دیگری از رفتار کودکو نوجوان است. کودک و نوجوانانی که رفتارشان به این طریق طبقه بندی می شود از میزان شرارت و شیطنتی که ویژگی گروه سنی آنهاست پا را فراتر می گذارند. آنها به طور جدی حقوق مسلم دیگران را زیر پا می گذارند و با قوانین عمده اجتماعی را خدشه دار می کنند. گاهی بسیاری از کودکان و نوجوانان از نظر هیجانی نیز با مشکل رو به رو هستند و در معرض افسرده شدن قرار دارند (راتر، ۱۹۸۴)دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری معمولا مضطرب (احساس ترس با دلهره و افسرده اند، برخی از آنها رفتارهای برون ریزی از خود نشان می دهند و برخی دیگر نیز گوشه گیرند دانش آموزانی که رفتارهای برون ریزی دارند تندخو، خشمگین و گاهی پرخاشگر و متجاوزند (ترتبال، شانک و اسمیت، ۲۰۰۴).به نظر می رسد کودکان ناسازگار و پرخاشگر در پردازش اطلاعات اجتماعی مشکل دارند و وقتی از آنها خواسته می شود راه حل هایی برای تعارض های بین فردی ارائه کنند، کاستی هایی در تعداد و کیفیت راه حلهای فیزیکی مستقیم متوسل می شوند. همچنین این گونه کودکان بیشتر اطمینان دارند که راه حلهای پرخاشگری آنان به پیامدهای مثبت منجر خواهد شد. شواهد نشان میدهند حتی زمانی که کودکان پرخاشگر پاسخ های مثبت را انتخاب می کنند مهارت کمتری در انجام آن رفتارها دارند (تیلور و نواکور ، ۲۰۰۵).در این راستا ناسازگاری های مربوط به دومین دوره کودکی اغلب به صورت ترس، انواع عادتهای نامطلوب مانند جویدن ناخن، مکیدن انگشت، شب ادراری، پرخاشگری و تخریب اسباب بازیها با اشیاء مشخص می شود و اگر ناسازگاری به صورتی نمایان شود که فرد برای حل مشکلات و مسائل خود مجبور باشد با اصول، قوانین و ارزشهای اجتماعی مورد قبول اکثریت در گیر شود در این صورت آن را ناسازگاری اجتماعی می نامند (میلانی فر، ۱۳۸۵).با این حال باید اعتراف کنیم کسی که ما او را تاسازگار می نامیم ، در واقع رفتاری را به طور مبالغه آمیز از خود نشان می دهد که به طور معمول در همه افراد انسانی مشترک است اما سایرین به خاطر حفظ منافع خود یا پرهیز از قضاوتهای منفی و یا به خاطر تصویری که می خواهند از خود نشان دهند، آن را با استدلال بهتر کنترل می کنند (بازرگان، ۱۳۸۴).با این وجود همه کودکان و بزرگترها سطوحی از رفتار پرخاشگرانه را نشان می دهند . این رفتار معمولا در سنین اولیه زندگی آشکار می شود اگر چه نمی توانیم بگوییم که کودکان خردسال احساس خشم را به همان صورت کودکان بزرگتر تجربه می کنند، اما پژوهش نشان داده اند که برخی از حالتهای چهره ای که معمولا با خشم همراه هستند در کودکان چهار ماهه نیز دیده می شوند (گوربن و هنسی، ترجمه توزنده جانی و کمال پور، ۱۳۸۴).زمانی که کودکان وارد مدرسه می شوند پرخاشگری جسمانی معمولا نسبت به سالهای پیش دبستانی کمتر دیده می شود، هرچند که پرخاشگری کلامی (مانند، فریادزدن و فحاشی به طور معمول افزایش می یابد. یکی از دلایل کاهش پرخاشگری جسمانی افزایش مهارتهای زبانی است که به کودکان اجازه می دهند که نه تنها نیازهای شخصی شان را به صورت مناسبی ارضاء کنند بلکه همچنین از جر و بحث کلامی به جای پرخاشگری جسمانی استفاده نمایند و در خلال سال های اولیه مدرسه، ما پرخاشگری ابزاری کمتر و پرخاشگری خصمانه بیشتر را می بینیم (حشمتی، ۱۳۸۹)مرویس و تراند (۲۰۰۳) می گویند، دبستان به علت تنوعی که می تواند در ارائه برنامه های آموزش خود داشته باشند می توانند با استفاده از قصدها و قصه گویی بسیاری از مهارتهای اجتماعی را به کودکان آموزش دهند، قصه گویی را می توان به صورت فردی با گروهی اجرا نمود، مشاور با در نظر داشتن هدف می تواند با استفاده از مهارتهای کلامی خویش نظیر نحوه ادای کلمات، مکثها، طرح سؤالهای باز، بحث هدایت شده و با استفاده از مهارتهای غیر کلامی قسمت هایی از قصه را بر جسته نموده و با ارائه باز خوردها کودکان را به شتاخت، مسأله، فرضیه سازی، مشارکت و مسئله گشایی باز خواند. همچنین درمانگر می تواند با واگذاری نقش ها به اعضای گروه از راهبردهای نمایش درمانی و یا ایفای نقش به صورت تلفیقی استفاده نماید (اصغری نکاح، ۱۳۸۲). داستان سرایی به عنوان وسیله تعلیمی می تواند دانش آموزان را به کشف معنایی منحصر به فرد بودن خود ترغیب کند و توانایی آنها برای برقراری ارتباط واقعی بین افکار و احساس ها را افزایش دهد مهارتهای کلامی می توانند توانایی دانش آموزان برای حل و فصل تعارض بین فردی به صورت آرام توام با بحث و گفتگو را افزون سازد. همچنین قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز موثر واقع شوند و بسیاری از مقررات و هنجارهای اجتماعی و دستور عمل های زندگی را منتقل نمایند. چگونگی روبرو شدن با مشکل ها، حل آنها و بسیاری از الگوهای رفتاری در گروه ها و طبقه های مختلف اجتماعی و سنی را در داستان بیان می کنند (آشتیانی، ۱۳۷۱) و شنیدن قصه امکان تصویر سازی ذهنی را برای کودک فراهم می آورد و کودک با شنیدن قصه ها، اعمال و شخصیت های داستان را خلق می نماید. توانایی تجسم و خیالبافی مبنای تصور خلاق است و به نظر می رسد این توانایی بر رشد شناختی و اجتماعی کودک تأثیر مثبت دارد (گرین، ۱۹۹۹. آدینه پور، ۱۳۷۸).همچنین متخصصان آموزش و پرورش دو هدف متمایز را برای قصه گویی کودکان مطرح کرده اند، هدف نخست کارکرد اطلاعاتی قصه گویی در ارائه ی بخشی از دانش درباره ی جهان و فرهنگ است و هدف دوم کار کرد انتقالی در آموزش و یاد دادن است. که شیوه تفکر عمل را به افراد می آموزد (یوسفی لوبه، متین، یوسفی لوبه، ۱۳۸۷).بر همین اساس به کار گیری شیوه های غیر مستقیم مثل بازی و فصه در آموزش مهارتها یک ضرورت به حساب می آید. به نظر می رسند از آن جایی که آموزه ها و پندها در خلال فصه به خوبی برای کودک قابل فهم و معنادار می شود، احتمال به کارگیری و تعمیم آنها توسط کودک در زمینه های مشابه افزایش می یاید (اتو؛ به نقل از هفتر، ۲۰۰۳). با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق در صدد بررسی این می باشد که آیا قصه گویی در پرخاشگری و ناسازگاری اجتماعی کودکان دبستانی تأثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

با نظر به اینکه خانواده پایه گذار شخصیت کودک بوده و شالودهی اخلاق، شیوهی رفتار و شخصیت او در آن جا شکل می گیرد، بنابراین مسئله اختلالات رفتار و شخصیت او در آن جا شکل می گیرد، بنابر این مسئله اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی که علت عمده و اساس آن محبط تابسامان خانواده می باشد هشداری به والدین است تا اینکه تربیت صحیح و مطابق به اصول روان شناسی و اسلام را در مورد فرزندان اعمال نموده و از هر گونه مشاجره و روابط تاسالم خانوادگی در حضور کودک و نوجوان پرهیز نمایند تا بهداشت روانی آنها حفظ شده و به سوی اختلالات رفتاری کشیده نشوند و والدین باید توجه داشته باشند که وجود فرهنگ های گوناگون به علت توسعه و مسائل ارتباط جمعی در مواردی اثرات تربیتی خانواده راست کرده و آنها را به سمت ناسازگاری و اختلال رفتاری سوق می هد. پس والدین که پایه گذار خوبی برای مسائل فکری و فرهنگی فرزندان هستند باید آنها را از فرهنگهای ناسالم دور داشته و مهارت تصمیم گیری در مورد مسائل زندگی، بررسی پیامد انتخاب مهارت حل مسئله، … و راه های کسب اطلاعات را به آنها آموزش دهند.همچنین پرخاشگری که با مشکلات جدی سازگاری همراه است، با پخش شایعات و بدگویی یا با وادار کردن سایرین به قطع رابطه دوستانه به روابط دوستانه صدمه وارد نموده و موجب حذف کودک از گروه همسالان می شود. شیوع بالای رفتارهای پرخاشگرانه، پیامدهای نامطلوب رفتارهای پرخاشگرانه محدودیت های کلامی کودکان، محدودیت های مربوط به استفاده از دارو در روانپزشکی اطفال و نیز هزینه های گزاف روان درمانی کودکان برای بسیاری از خانواده ها ضرورت توجه و پرداختن به درمان های غیر دارویی و ارزان تر، که قادر باشد مورد اقبال خانواده ها قرار گیرد را خاطر نشان می سازد. افراد بر اساس مجموعه ای از فصه ها عملکردشان را در جهان و روابط خود با دیگران تنظیم می کنند.بنابراین یکی از عمده ترین و رایج ترین راههای انتقال تجربه و سرگرمی، قصه گویی و گوش سپردن به قصه ها بوده است، هنر قصه گویی در زمان، تغییر شکل یافته و موازی با گسترش رسانه های گروهی از یکسو و دست آوردهای یادگیری از سوی دیگر پیش می رود تا همچنان رقابت خود را از دست ندهد و یکی از راه های کاهش این فضای خشک و بی روح کلاس به جوش و فعال جهت شکوفایی انگیزه های خلاق و خیال پردازانه کودکان استفاده از شیوه قصه گویی می باشد و در این راستا شوق شنیدن قصه در کودکان، چشمان خیره و کنجکاو کودکی که در انتظار شنیدن و شوق او برای دنبال کردن ماجراء ما را به آن وامی دارد تا به این جادو گری کهنه قدری جدی فکر کرده و به این فکر، پژوهشگر را به آن داشت که به بررسی تأثیر قصه گویی بر پرخاشگری و تاسازگاری اجتماعی کودکان بپردازد.

اهداف پژوهش

١-تبیین اثر بخشی قصه گویی بر میزان پرخاشگری کودکان

۲- تبیین اثر بخشی قصه گویی بر میزان تاسازگاری اجتماعی کودکان

٣- تبیین تفاوت اثر بخشی قصه گویی بر پرخاشگری کودکان بر حسب جنسیت.

۴- تبیین تفاوت اثر بخشی قصه گویی بر تاسازگاری اجتماعی کودکان بر حسب جنسیت.

فرضیه های پژوهش

١-قصه گویی موجب کاهش میزان پرخاشگری کودکان می شود

۲- قصه گویی موجب کاهش میزان تأسازگاری اجتماعی کودکان می شود.

٣- قصه گویی بر میزان پرخاشگری بر حسب جنسیت تأثیر متفاوت معنادار دارد.

۴- قصه گویی بر ناسازگاری اجتماعی بر حسب جنسیت تأثیر متفاوت معنادار دارد.

تعاریف نظری:

پرخاشگری : عبارت است از انجام اعمال فیزیکی پرخاشگرانه (مثلا کتک زدن، لگدزدن، گاز گرفتن با دعوا کردن) یا پرخاشگری غیر کلامی و تصادی مثل ژست تهدیدآمیز، تعقیب یا شکلک درآوردن (کارولین اس، شرودر، بنیان گوردون ، ترجمه، فیروریخت، ۱۳۸۹).

ناسازگاری اجتماعی : به کودکان و نوجوانانی ناسازگار، کژخو پا بزهکار اطلاق می شود که هوش عادی یا حتی هوشبهر بالایی برخوردارند ولی رفتار غیر عادی و نابهنجاری دارند و به طور عادی قادر به حفظ رابطه با افراد نیستند و نمی توانند بین نیازهای شخصی و احتیاجات دیگران تعادل برقرار نماید همچنین نمی توانند نیازها و مشکلات خود را به راحتی بیان کند. معمولا ناسازگاری به رفتارهای و واکنش هایی اطلاق می شود که حادثه آفرین بوده و موجبات نگرانی والدین، آموزگار و پزشک را فراهم می آورد تا جایی که ناگزیر شوند در این مورد اقدامی انجام دهند پس اگر ناسازگاری به صورتی نمایان شود که فرد برای حل مشکلات و مسائل خود مجبور باشد با اصول، قوانین و ارزش های اجتماعی مورد قبول اکثریت در گیر شود در این صورت آن را تاسازگاری اجتماعی می نامند (میلانی فر، ۱۳۸۵).

قصه : « به نوشته ای گفته میشود که در آن نویسنده فکر اصلی خود را در قالب حکایتی به خواننده ارائه می دهد » (حسین خانی، ۱۳۸۹)

قصه گویی : عبارت است از هنر یا حرفهی تقل داستان ها به شعر پا نثر که شخص آن را در برابر شنونده به طور زنده اجرا و کارگردانی می کند (حجازی، ۱۳۸۳)

تعاریف عملیاتی متغیرها

پرخاشگری : نصرهای که آزمودنی از پرسشنامه ارزیابی رفتاری کودکان راتر (۱۹۷۹) فرم والدین و معلمان بدست می آورد میزان پرخاشگری را نشان می دهد.

ناسازگاری اجتماعی : میزان تاسازگاری اجتماعی نصرهای است که آزمودنی از پرسشنامه ارزیابی رفتاری کودکان رانر (۱۹۷۹) فرم والدین و معلمان بدست می آورد.

قصه گویی : منظور از قصه گویی بیان شفاهی پنج قصه از قصه های خسرونژاد (۱۳۸۹) و پنج قصه از قصه های عامیانه صبحی (۱۳۷۷) که طی ده جلسه یک روز در میان توسط آزماینده گفته می شود.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی میترا شاهقلیان روانشناس، میترا شاهقلیان مشاور، میترا شاهقلیان روان درمانگر، میترا شاهقلیان روانپزشک، میترا شاهقلیان متخصص اعصاب و روان، میترا شاهقلیان روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
میترا شاهقلیان
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر