منو
X

کلینیک روان شناسی نیما
کلینیک مشاوره و روانشناسی
(6)
آمار این مرکز
(6) رای
20%

محیط

60%

مهارت پرسنل

40%

احترام و طرز برخورد

0%

وقت شناسی

40%

خدمات

40%

هزینه اقتصادی

 • تصویر
درباره ما
  

مرکز نیماه کار خود را از اول شهریور ۸۳ در زمینه مشاوره و روانسنجی به همت خانم شمسی قلعه نوعی که خود ایشان ارشد روانسنجی هستند و با همکاری سیما درفش کاویانی که ارشد مشاوره دارند آغاز کرد.

 • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟ غیرانتفاعی
 • اندازه
 • هزینه
 • میانگین زمان انتظار
 • مالکیت شمسی قلعه نوعی
 • اعتبار دهی شده توسط
 • گواهینامه ها
 • کلمات کلیدی
تخصص ها
 • روان‌شناسی مشاوره
 • روان‌شناسی تکاملی
 • روانسنجی
کلینیک روان شناسی نیما
کلینیک مشاوره و روانشناسی
(6)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر