منو
X

تصویر
سحر جاسمی
مشاور کودک
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سحر جاسمی هستم، فارغ التحصیل کار درمانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۶، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی اثر بخشی برنامه رسان رایز (Son-Rise) بر تعامل اجتماعی کودکان با اتیسم” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کار درمانی

عنوان:

بررسی اثر بخشی برنامه رسان رایز (Son-Rise) بر تعامل اجتماعی کودکان با اتیسم

نگارش:

سحر جاسمی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم پیشیاره

استاد مشاور آمار:

دکتر مهدی رهگذر

در ماه ۱۳۹۶

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف مفاهیم

اتیسم

تعامل اجتماعی

حرکات کلیشه ای

ارتباط

اختلال رفتاری

برنامه سان- رایز

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف اختصاصی

اهداف کاربردی

فرضیه ها و سوال ها

مقدمه

اختلال اتیسم

تاریخچه

تعریف

همه گیر شناسی

سبب شناسی

سیر و پیش آگهی

خصوصیات و ویژگی های بالینی کودکان اتیسم

درمان های رایج

مهارت های اجتماعی

ضرورت ایجاد تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط

مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم

مشارکت اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اتیسم

برنامه های درمانی جهت بهبود تعامل اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم

معرفی برنامه Son-Rise

نگاه کلی به برنامه Son-Rise

اصول برنامه سان – رایز :

تکنیک های برنامه سان – رایز :

محیط درمانی برنامه سان – رایز :

بررسی پیشینه پژوهشی

مقدمه

نوع پژوهش

جامعه مورد بررسی

معیارهای انتخاب افراد شرکت کننده

معیارهای ورود آزمودنی ها به پژوهش

معیارهای خروج افراد از پژوهش

روش نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه محاسبه آن

مکان و زمان انجام پژوهش

ابزار جمع آوری داده ها

روش اجرا و روش جمع آوری داده ها

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

مقدمه

یافته های پژوهش

ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها

بررسی ارتباط بین متغیر ها

مقدمه

بحث پیرامون نتایج

تعامل اجتماعی

ارتباط

حرکات کلیشه ای

اختلال رفتاری

نتیجه گیری کلی

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

چکیده:

مقدمه: اختلال طیف اتیسم توانایی فرد برای برقراری ارتباط با دیگران و پاسخ مناسب به محیط بیرون را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله رویکردهای درمانی در کودکان مبتلا به این اختلال، برنامه سان رایز است این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی برنامه سان رایز بر بهبود تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان با اتبسم انجام شده است.

مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ۳۰ کودک با اتیسم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. کودکان به طور تصادفی در دو گروه مداخله برنامه فشرده سان رایز و کنترل (درمان های رایج) قرار گرفتند(۱۵ کودک در هر گروه). از آزمون گارز -۲، مقیاس رشد اجتماعی وایلند و سیاهه رفتاری آخنباخ به عنوان پیش آزمون و از آزمون گارز- ۲ و سیاهه رفتاری أخنباخ برای ارزیابی مجدد استفاده شده از مقیاس و بلند به منظور همسان سازی دو گروه استفاده شد). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از از آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی،تی زوجی و ویل کاکسون استفاده شد.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که برنامه سان رایز در مقایسه با درمان های رایج سبب بهبود تعامل اجتماعی، اختلال رفتاری و کاهش حرکات کلیشه ای در کودکان با اتیسم شده است(p<0/001)، (p<0/001)، (p<0/003). اگرچه در مقایسه ی نتایج ارتباط شرکت کنندگان در دو گروه تفاوت معناداری بدست نیامده است ( ۱۱/ ۰=P).

نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که، برنامه سان رایز می تواند باعث بهبود تعامل اجتماعی و حرکات کلیشه ای و مشکلات رفتاری در کودکان با اتبسم شود ولی تاثیر این برنامه بر ارتباط این گروه از کودکان نیاز به بررسی بیشتری دارد.

کلمات کلیدی: اتیسم، ارتباط، برنامه سان رایز، تعامل اجتماعی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی گروهی فرد را تشکیل می دهد. اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران به شیوه ای شایسته و ثمربخش، در همه مراحل زندگی اهمیت بسیار زیادی دارد. منظور از رشد اجتماعی، تکامل فرد در روابط اجتماعی است به نحوی که بتواند با افراد جامعه هماهنگ و سازگار باشد(۱).شناخت اجتماعی از طریق فرآیندهای روانشناختی مشخص می شود و به ما این اجازه را میدهد دربارهی آنچه در درون افراد دیگر مانند: قصد، احساسات و افکار می گذرد، استنباط کنیم (۲). در میان گروههای کودکان با نیازهای ویژه کودکان با اتیسم دسته ای از کودکان هستند که هم در زمینه ی ارتباطات اجتماعی و هم در زمینه ی رفتار، مشکلات فراوانی دارند[۱] |اختلال طیف اتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشا عصب شناختی و با علائم روانشناختی است که با دو حوزهمهم از علائم ۱) نقص در ارتباط و تعامل اجتماعی ( تعاملات اجتماعی، مهارت های غیر کلامی، درک روابط ) ۲) رفتارها، علایق و فعالیت های تکراری و محدود (حرکات جسمی تکراری، رفتارهای مراسمی ، علایق غیر عادی فوی به اشیای غیر عادی و افزایش حساسیت به محرک های حسی) تشخیص داده می شود [۳]. تحقیقات در حال حاضر حاکی از شیوع بالای اختلالات طیف اتیسم در حدود ۱ در هر ۸۸ نفر است [۴]. وجود نقایص ارتباطی و رفتاری در اتیسم می تواند به علت نقص در ساختار مغز اجتماعی – باشد. مغز اجتماعی به بخشی از مغز اطلاق می شود که به شناخت اجتماعی مربوط می شود ۲۱, I۵. مشکلات عصب شناختی اتیسم توانایی فرد برای برقراری ارتباط با دیگران و پاسخ مناسب به محیط بیرون را تحت تاثیر قرار می دهند [۶]. در حقیقت این کودکان ناهنجاری شدید در تحول اجتماعی، ارتباطی، شناختی و رفتاری دارند. خصیصه های یاد شده یعنی تقصی در کار کرد شناختی، اجتماعی، ارتباطی و رفتاری بر فرد، خانواده و جامعه تاثیر منفی می گذارد [۷]در دهه اخیر پژوهش ها در حیطه آموزش مهارت های اجتماعی در کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم به طور چشمگیری افزایش یافته و نیز درگیری خانواده ها در مداخلات برای این کودکان به طور آشکاری افزایش پیدا کرده است، به گونه ای که بسیاری از والدین در برخی موارد نقش درمانگر را ایفا می کنند (۸). اونوا و همکارانش در سال ۲۰۱۳ در یک مطالعه مروری نظام مند اثربخشی “مداخلات مبتنی بر والد” را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاکی از اثربخش بودن این نوع مداخلات بود[۹]. از جمله رویکردهای “مبتنی بر خانه میتوان به برنامه “سان رایز اشاره نمود. برنامه سان رایز یک رویکرد کودک – محور؟ است که درمانگر با والدین به کودک و فعالیت او ملحق شده و از او تقلید می کنند. این برنامه در سال ۱۹۸۳ تهیه شد و مشتمل بر سه بخش است که در دو بخش تخستان خانواده ها و درمانگران با برنامه اصول و تکنیک ها آشنا شده و نیز مراحل اساسی برنامه، روش های خاص و چالش های تجربه شده معرفی می گردد. بخش آخر شامل یک دوره مداخله فشرده توسط درمانگران است که در طی ۵ روز به مدت ۴۰ ساعت مداخله انجام می شود. روند درمان به صورت تسهیل سازی یک به یک با کودک در اتاق بازی مخصوص پیش می رود ۱۰۱, ۱۱] ها گتون (۲۰۱۳) در بررسی خود تاثیر برنامه فشرده سان رایز و افزایش در رفتار های ارتباط اجتماعی شرکت کنندگان را گزارش کرده است [۱۱]با در نظر گرفتن اینکه برنامه سان رایز بر رشد اجتماعی و ایجاد یک برنامه آموزشی برای رسش مهارت های اجتماعی کودک تاکید داشته و بهبود تعاملات اجتماعی را هدف مداخلات خود قرار می دهد  او با در نظر گرفتن اینکه مطالعات در این زمینه محدود بوده است. در این مطالعه سعی داریم تاثیر برنامه فشرده سان- رایز را بر ارتقا مهارت های اجتماعی کودکان با اتیسم بررسی شده است.

بیان مسئله

انجمن کار درمانی امریکا AOTA فعالیت های انسان را در حوزه های زیر طبقه بندی میکند: افعالیت های روزانه زندگی، ۲. استراحت و خواب، ۳. فعالیت روزمره زندگی ابزاری ، ۴- آموزش، ۵ کار، ۶ بازی، ۷۔ تفریح، ۸ مشارکت اجتماعی است. مشارکت در همه این حوزه ها موجب خودکارآمدی، پذیرش اجتماعی و عزت نفس در فرد می گردد [۱۳] نقص در تعاملات و مهارتهای اجتماعی ویژگی اصلی کودکان با اتیسم به شمار می آید که یکی از موانع اصلی در جهت پرداختن به فعالیت های معنادار است. [۱۴]. این کودکان تنوع گسترده ای از علائم و سطوح مختلفی از شدت را نشان میدهند که بر عملکرد کاری کودک و خانواده به صورت های مختلف تاثیر می گذارد[۱۳]. در اختلال اتیسم کودک تبدیل به مرکزی در خانواده می شود که خانواده حول آن می چرخد. تمام جنبه های زندگی خانواده تحت تاثیر این اختلال قرار می گیرد و الگوهای آن را تغییر می دهد، از جمله استرس های زندگی با یک فرد دچار اتیسم، عدم ارتباط مناسب برای بیان نیازها، مشکل در تطابق با رفتارهای نامناسب کودک و نیز عدم درک کودک از موقعیت های خطرناک را میتوان نام برد. در بسیاری از خانواده ها این شرایط می تواند باعث کناره گیری خانواده از اجتماع و افسردگی گردد[۱۰] اختلالات طیف اتیسم همه حوزه های کاری کودک را تحت تاثیر قرار میدهد.اما تحقیقات بیان میکند که حوزه های مشخصی از عملکرد کاری بیشتر درگیر میشوند که یکی از آنها مشارکت اجتماعی است [۱۳]. بدون مداخلات موثر، علائم در ارتباط با اتیسم با افزایش سن بیشتر می شود. عدم توانایی در ایجاد روابط مناسب دوستی منجر به کناره گیری و افسردگی می شود که افسردگی از جمله تشخیص های روانپزشکی رایج در میان کودکان با اتیسم است. کودکان با اتیسم در مهارت های اجتماعی مبتنی بر مدرسه مانند در خواست کمک، گوش دادن، پیروی از دستورالعمل ها نیز دچار مشکل هستند. آنها توانایی درک قوانین کلاس، پاسخ به آنچه از آنها خواسته می شود را ندارند و در اغلب موارد دچار اشتباه می شوند که سبب می شود به عنوان کودکان تاساز گار شناخته شوند. بدون حمایت های مثبت همانند تسهیل سازی و آموزش مهارت های اجتماعی این کودکان در معرض چالش های مختلفی در مدرسه قرار دارند (۱). در دوران نوجوانی و بزرگسالی مشکلات مربوط به مشارکت اجتماعی بیشتر شده و این افراد دچار انزوای اجتماعی می شوند[۱۳]. با توجه به افزایش روز افزون کودکان با تشخیص اتیسم و بنا بر اهمیتی که مهارت های اجتماعی در زندگی فرد دارند و مشکلات کودکان مبتلا به اتیسم در این زمینه و تاثیر آن در زندگی فرد افزایش مهارت های اجتماعی و توسعه رشد اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم، مؤلفه ای اساسی در مداخلات درمانی برای این کودکان است. از جمله روش های مداخله ای در بهبود مهارت های اجتماعی مبتلایان به اتیسم می توان به کاربرد روش تحلیل رفتار ، داستان های اجتماعی ، آموزش مهارت های اجتماعی ، رویکرد لو و آس ، تئوری ذهن و به کار گیری شیوه هایی مانند تقلید، آموزش والدین، آموزش همسالان و آموزش مهارت های اجتماعی به صورت گروهی اشاره نمود.. کار درمانی در کودکان با اتبسم تمام حوزه های کاری را مورد مداخله قرار میدهد که یکی از این حوزه ها مشارکت اجتماعی است. مشارکت اجتماعی یکی از بخش های مورد اهمیت در مداخلات کاردرمانی به شمار می آید. از جمله رویکردهایی که کار درمانگران می توانند از آن بهره مند گردند برنامه سان رایز است ۱۳۱] در این برنامه کودک به صورت خود به خود وارد تعامل شده و آغازگر تعامل می شود. درمانگر با والد در یک تقلید موازی از فعالیت های کودک در مداخله شرکت دارد[۱۱] در استفاده از برنامه سان رایز بر انگیزه های درونی کودک جهت درگیری در تعامل و ایجاد نگرش مثبت و امیدوارانه در خانواده برای آموزش و موفقیت کودک تاکید می شود. کاردرمانگر باید اطلاعات کافی در مورد مداخله و اهداف آن داشته و بتواند به خانواده توضیح دهد [۱۳].

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیتی که تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی در زندگی فرد، روابط و روند آموزش دارد و با در نظر گرفتن مشکلات و درگیری جدی کودکان با اختلال طیف اتیسم در این رابطه و افزایش روز افزون شمار این کودکان پرداختن به این مهم بسیار حائز اهمیت به نظر است .نقص در مهارتهای اجتماعی با افزایش سن نه تنها بهبود می یابد بلکه به علت پیچیده تر شدن روابط بیشتر شده و فرد به ناتوانی خود آگاه می گردد. کودکان با اتیسم اغلب بیان می کنند که تمایل زیادی به تعامل و رابطه با همسالان خود دارند ولیکن عدم توانایی در تعاملات اجتماعی در این کودکان می تواند سبب عدم موفقیت در فعالیت های کاری و تحصیلی شود که این موارد نیز منجر به مشکلات اضطرابی و افسردگی در آینده گردد [۱۴]ناتوانی کودکان با انیسم در تعاملات اجتماعی عملکرد کاری کودک و خانواده را تحت تاثیر قرار داده و باعث کناره گیری هر چه بیشتر کودک و خانواده از اجتماع می گردد. مشکلات کودکان با اتیسم در تعاملات و مهارتهای اجتماعی نه فقط بر فرد بلکه بر مراقبین، خانواده و جامعه اثر می گذارد. مداخله های بسیاری به منظور درمان مشکلات مهارت های اجتماعی و تعاملی کودکان مبتلا به طیف اتیسم به کار گرفته می شود مانند تعامل همه جانبه”، موسیقی درمانی تعاملی ، استراتژیهای تسهیل تعامل اجتماعی ، درمان غیر مستقیم ، اما در هیچ یک از مداخلات مانند سان رایز به ایجاد یک نگرش مثبت و پذیرنده در والدین تاکید نشده است که این نگرش مثبت در تعامل با کودک بسیار تاثیر گذار است | ۱۰). مداخلات مبتنی بر خانه و خانواده مورد توجه بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است. در رویکردهای مبتنی بر خانه، خانواده به عنوان یک کمک درمانگر آموزش می بیند و به عدم بازگشت رفتار نامناسب کودک کمک می کند. در دسترس بودن، اجرای مداخله با تعداد ساعات بیشتر و پایین آمدن هزینه ها از دیگر مزایای مداخلات مبتنی بر خانه است. کودک در زمان بیشتری تحت مداخله قرار می گیرد و این امکان ایجاد می شود که مهارت های کودک به محیط طبیعی زندگی او تعمیم پیدا کند. در این نوع از مداخلات خانواده، شیوه های موثر در تعامل با کودک را می آموزد. در رویکرد لوواس برخلاف سانرایز فعالیت ها و روند جلسه درمان به طور مستقیم توسط بزرگسال انتخاب می شود، در حالی که برنامه سان رایز از طریق طراحی اتاق بازی و انتخاب وسایل بازی این کنترل را به طور غیر مستقیم انجام می دهد [۱۰]هدایت جلسه درمانی توسط کودک یکی از ویژگی های اصلی رویکردهای کودک – محورا مانند برنامه سانرایز، تعامل همه جانبه و درمان غیر مستقیم به شمار می آید. مطالعات در مورد رویکرد های کودک – محور نتایج مثبتی را در بهبود مهارت های اجتماعی و تعامل در کودکان با اتبسم نشان می دهد ، رویکرد غیر مستقیم در یک قالب گروهی صورت می گیرد اما برنامه سان رایز به تعامل فرد به فرد برای تسهیل ارتباط، ملحق شدن به کودک و پاسخ دهی سریع به درخواست های کودک را مدنظر دارد. در رویکرد تعامل همه جانبه به آموزش خانواده مانند سان رایز اشاره نشده است ۱۰۱). از جمله تکنیک های موثر در بهبود تعاملات اجتماعی در کودکان با اتیسم می توان تکنیک تقلید را بیان کرد.با توجه به قابلیت های برنامه سان رایز و معرفی این روش در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی و استفاده از این رویکرد، تاکنون در ایران هیچ پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضر می تواند به توسعه ی این برنامه و ایجاد شواهد علمی در این زمینه در ایران کمک نماید.

تعریف مفاهیم

اتیسم

تعریف نظری

نسخه پنجم راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی DSMV در تعریف اتیسم به دو مشخصه اشاره دارد که عبارتند از: نخست، حوزه تعامل و ارتباط اجتماعی و دوم، علایق و فعالیتهای تکراری و محدود.

الف بوجود نقایصی در ارتباطات و تعاملات اجتماعی در تمام زمینه های گوناگون که اخیرا با در گذشته رخداده است، به صورتی که در ادامه می آید.

ب: الگوهای علایق، فعالیتها و رفتارهای تکراری و محدود [۲۶]۔

تعریف عملیاتی

کودکانی که با توجه به معیارهای تشخیص بیماریهای روانی DSM – V توسط روانپزشک دارای تشخیص اختلال انبسم می باشند

تعامل اجتماعی

تعریف نظری

هرگاه عملی از شخصی سر بزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد در اصطلاح به این عمل متقابل دوسو به تعامل اجتماعی گفته می شود. در ایجاد و شکل گیری تعامل اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم می باشد [۲۷].

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر تعامل اجتماعی نمره ای است که کودک از سوالات مربوط به این حوزه در پرسشنامه گارز-۲ به دست می آورد

حرکات کلیشه ای

تعریف نظری

شمار زیادی از کودکان در دوره ای از مراحل رشد و نمو خود حرکات تکراری از خود بروز می دهند که از آنها به عنوان حرکات کلیشه ای (Stereotypic) یا عادتی (Habit ) یاد می شود و این عادات زمانی جنبه اختلال پیدا می کنند که باعث ایجاد مشکلاتی در حرکات فیزیکی و رفتار اجتماعی کودک شوند (۲۸).

تعریف عملیائی

در پژوهش حاضر حرکات کلیشه ای نمره ای است که کودک از سوالات مربوط به این حوزه در پرسشنامه گارز- ۲ به دست می آورد

ارتباط

تعریف نظری:

عامل و واسطه تعامل بین حداقل دو فرد که مجموعه ای از علائم و نشانه های شناختی را به اشتراک می

گذارند. در طول پروسه تعامل پیام ها شامل سلسله ای از نشانه ها) از فرستنده به گیرنده منتقل می شود و هر دو فرد فرستنده و گیرنده درگیر این پیام ها می شوند[۲۹].

تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر ارتباط نمره ای است که کودک از سوالات مربوط به این حوزه در پرسشنامه کارت -۲ به دست می آورد.

اختلال رفتاری

تعریف نظری

اختلال رفتاری شامل رفتارهای نابهنجاری است که شامل خصوصیات زیر می باشد:

١. این رفتارها افراطی هستند، رفتارهایی که با هنجارها تفاوت اندکی دارند، جز این اختلالات محسوب

نمی شوند.

٢. مزمن هستند و به سرعت برطرف نمی شوند. همچنین با تنبیه و تشویق رابح والدین از بین نمی

روند.

۳- به دلیل ناهماهنگی با انتظارات اجتماعی- فرهنگی مورد قبول جامعه واقع نمی شود.

تعریف عملیاتی

در پژوهش حاضر اختلال رفتاری نصره ای است که کودک از سیاهه رفتاری کودک اختباخ به دست می

برنامه سان – رایز

تعریف نظری:

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • رشته تحصیلی کاردرمانی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی سحر جاسمی روانشناس، سحر جاسمی مشاور، سحر جاسمی روان درمانگر، سحر جاسمی روانپزشک، سحر جاسمی متخصص اعصاب و روان، سحر جاسمی روانسنج
تخصص ها
  • کار درمانی
تصویر
سحر جاسمی
مشاور کودک
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر