منو
X

تصویر
سعید اصلانی
روانشناس بالینی و فردی
(44)
آمار این متخصص
(44) رای
88%

دقت

60%

مفید بودن

95%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

90%

وقت شناسی

73%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سعید اصلانی

مدرس و رواندرمانگر ISTDP

سوابق تحصیلی

– کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

– کارشناسی، روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 

سوابق شغلی و بالینی

 

_  فعالیت بعنوان روان درمانگر درکلینیک کیهان با سرپرستی دکتر محسن دهقانی ، تهران (هم اکنون ادامه دارد)

–  فعالیت بعنوان روان درمانگر درکلینیک بینش نو با سرپرستی دکتر نیما قربانی ، تهران (هم اکنون ادامه دارد)

–  فعالیت بعنوان روان درمانگر در مرکز روانشناختی مرهم،تهران (هم اکنون ادامه دارد).

 

 

–  فعالیت بعنوان روان درمانگر درکلینیک رست ، تهران (از مهرماه ۹۴  تا مهر ماه ۹۷)

 

– فعالیت بعنوان کارشناس روانشناس بالینی در کلینیک  درمان سو مصرف مواد سروش  (ازتیر ماه ۹۲ الی شهریور۹۴).

 

 

 

 

کارگاه ها و دوره های علمی گذرانده شده

– دانش آموخته دوره سوپرویژن بالینی   ISTDP تحت نظارت جان فردریکسون، دبی،(جولای، ۲۰۱۸).

–  دانش آموخته و تحت نظارت و سوپرویژن بالینی ISTDPدکتر نیما قربانی، از سال ۹۵ و هم اکنون ادامه دارد…

– شرکت در کارگاه پیمان درمانی هشیار و ناهشیار در طیف تشخیص های روانی، دکتر وسلا برکبک، سوپروایزر و رواندرمانگر ISTDP از دانمارک، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۹۸٫

 

شرکت در کارگاه ISTDP به مدت ۱۲ ساعت، تدریس توسط دکتر نیما قربانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۹۵٫

– شرکت در کارگاه رواندرمانی گروهی با رویکرد روانکاوی، دکتر علیرضا عابدین، افق های نوین تحول، ۱۳۹۶٫

شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای در رواندرمانی، تدریس توسط دکتر فرشید مرادیان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۱۳۹۸٫

 

-شرکت در کارگاه ISTDP به مدت ۲۰ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک گروه روانشناسی دانا، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه ISTDP  به مدت ۴۸ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک گروه روانشناسی دانا، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاهISTDP  به مدت ۱۸ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک دین یار، ۱۳۹۴٫

-شرکت درکارگاهISTDP  به مدت ۵۰ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو، ۱۳۹۳٫

-شرکت در کارگاه ISTDP  به مدت ۲۰ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۲٫

-شرکت در کارگاه تشخیص پویشی (PDM) به مدت ۱۴ ساعت، تدریس توسط دکتر مهدی سرافراز، کلینیک روانشناختی رای، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه آموزشی تست تشخیص بالینی Swap به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر طهماسب، کلینیک دین یار، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه سکس تراپی به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر محسن دهقانی، کلینیک کیهان، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه مشاوره قبل ازدواج به مدت ۸ ساعت، تدریس توسط دکتر محسن دهقانی، کلینیک کیهان، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه اختلالات جنسی مقدماتی و پیشرفته به مدت ۳۵ساعت، تدریس توسط دکتر آرش رمضانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه زوج درمانی هیجان مدار (EFT) به مدت ۱۵ ساعت، تدریس توسط دکتر ذوالفقاری، کلینیک کیهان، ۱۳۹۴

– شرکت در کارگاه زوج درمانی به مدت ۱۸ ساعت، تدریس توسط دکتر آرش رمضان ، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه زوج درمانی  STOP  به مدت ۱۵ ساعت، تدریس توسط علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، ۱۳۹۴٫

-شرکت در کارگاه رواندرمانی کوتاه مدت عینی (STOP) به مدت ۱۵ ساعت، تدریس توسط علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، ۱۳۹۳٫

_ شرکت در سمینار تحلیل فیلم »دنجروس متود» ، توسط  خانم دکتر  گوهر همایون پور، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۲٫

_ شرکت در سمینار تحلیل فیلم ماتریکس، توسط دکتر علیرضا عابدین، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۹۱٫

 

-شرکت در جلسات تحلیل سریال in treatment  به مدت ۱۵ ساعت، توسط دکتر علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، ۱۳۹۱٫

-شرکت در کارگاه آموزشی تحلیل آزمون TAT به مدت ۶ ساعت، تدریس توسط دکتر علیرضا عابدین، کلینیک افق های نوین تحول، ۱۳۹۱٫

-شرکت در کارگاه تحلیل نقاشی به مدت ۶ ساعت، تدریس توسط دکتر شهلا پاکدامن، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰٫

– عضو انجمن روانشناسی  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۸۸ الی۹۲٫

-شرکت و فعالیت در اولین کنگره روانکاوی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸٫

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه ها و دوره های علمی برگزارکننده

– کارگاه مقدمات روانپویشی کوتاه مدت فشرده،تهران،  مرکز بینش نو، بهار ۹۸

 

– کارگاه مقدمات روانپویشی کوتاه مدت فشرده،تهران،  مرکز بینش نو، پاییز ۹۷

– کارگاه  بررسی عشق و دلبستگی  از منظر نظریه های روانکاوی ، کلینیک روانشناختی رست، شهریور ماه۹۶٫

– کنفرانس بررسی اعتیاد از  منظر نظریه های روانکاوی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران،  مقطع دکتری خرداد ۹۸٫

– کنفرانس بررسی اعتیاد از  منظر نظریه های روانکاوی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران،  مقطع دکتری ، اردیبهشت ۹۷٫

 – کنفرانس بررسی اعتیاد از  منظر نظریه های روانکاوی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران،  مقطع دکتری ، اردیبهشت ۹۶٫

– کنفرانس بررسی اعتیاد از منظر نظریه های روانکاوی، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، مقطع دکتری، اردیبهشت ۹۵٫

– گروه درمانی برای اختلالات سومصرف مواد، کلینیک درمان سومصرف مواد سروش، تابستان۹۴

– سمینار تاثیر رواندرمانی بر کارکرد و ساختار مغز، دانشکده روان شناسی علامه طباطبایی تهران، بهمن ماه ۹۴

 

 

مقاله های پذیرفته شده و چاپ شده:


* مروری بر روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبانی تا عمل،  فصلنامه رویش روان شناسی.

* تاثیر رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت، در درمان تشنج های غیر صرعی روانزاد؛پژوهش مورد منفرد، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.

* شفقت ورزی و امنیت جامعه، فصلنامه رویش روان شناسی.  

* تاثیر روان درمانی بر کارکرد و ساختار مغز، فصلنامه رویش روان شناسی.  

* اعتیاد در نوجوانان : مروری بر مباحث عصب شناختی، فصلنامه رویش روان شناسی.

* مشکلات روانشناختی و شدت نشانه های سندرم روده ی تحریک پذیر، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان۹۶

* مشکلات روانشناختی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در دانشجویان. ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان۹۶

* مروری بر حافظه شرح حال و سالمندی، فصلنامه رویش روان شناسی.

 

 

 

 

 

 

پایان نامه:

پیش بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک های دلبستگی با توجه به نقش تعدیل کننده شفقت خود.

 استاد راهنما: دکتر اسکندری

استاد مشاور: دکتر برجعلی

 

 

 

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک مرکز خدمات روان شناسی مرهم
 • تجارب / مهارت ها مدرس و رواندرمانگر ISTDP - دانش آموخته دکتر نیما قربانی و جان فرد ریکسون.
 • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشته تحصیلی روان شناسی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی سعید اصلانی رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت، آقای اصلانی روان شناس، سعید اصلانی روان درمانگر، آقای اصلانی روان درمانگرISTDP
تخصص ها
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی فردی
 • مولف
تصویر
سعید اصلانی
روانشناس بالینی و فردی
(44)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر