منو
X

تصویر
سمانه عرب
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سمانه عرب هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس مادران در کاهش رفتار های پرخاشگرانه در کودکان پیش از دبستان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس مادران در کاهش رفتار های پرخاشگرانه در کودکان پیش از دبستان

استاد راهنما:

دکتر فرهاد جمهری

استاد مشاور:

دکتر نور علی فرخی

پژوهشگر:

سمانه عرب

دی ماه ۱۳۸۸

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سوال های پژوهشی

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفاهیم

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

تعریف خشم

تعریف پرخاشگری

علل بروز رفتار پرخاشگرانه از دیدگاه های مختلف

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویایی

دیدگاه ناکامی – پرخاشگری

دیدگاه یادگیری اجتماعی

نقش رسانه ها در پرخاشگری

روند پرخاشگری در کودکان

پرخاشگری در کودکان از تولد تا ۲ سالگی

پرخاشگری در کودکان از ۲ تا ۵ سالگی

پرخاشگری در سنین مدرسه و نوجوانی

ثبات پر خاشگری تفاوت های جنسی در پرخاشگری

تأثیرات پرخاشگری در خانواده و اطرافیان

تاریخچه استرس

تعریف استرس

پاسخ های استرس

پاسخ های فیزیولوژیک

پاسخ های رفتاری

پاسخ های روانشناختی

دیدگاه های نظری درباره راهبردهای مقابله با استرس

دیدگاه پاول و اندریت

دیدگاه لازاروس و همکاران

دیدگاه فرایدبرگ و لوئیس

دیدگاه فیلیپس و جاویس

دیدگاه آیزر و همکاران

دیدگاه موس

دیدگاه کرونی

مدل های استرس

مدل محرک

مدل پاسخ

مدل تعاملی

منابع استرس

گرفتاری های روزمره

تعارض

عقاید غیر منطقی

الگوهای رفتاری تیپ A

حیطه های زندگی

استرس والدین و پرخاشگری

استرس شخصی

استرس فرزندپروری

استرس زناشویی ارتباطی

حمایت اجتماعی ضعیف

مدیریت استرس

انواع روشهای مقابله با استرس

مقابل مسأله ما ارائه

مقابله هیجان مدارانه

آموزش مدیریت استرس

تاریخچه و تحول

توصیف اهداف و مراحل

آموزش والدین

آموزش مدیریت استرس به والدین

مهارت مدیریت خشم

بررسی و اصلاح افکار ناکار آمد و الدین

مهارت حل مسئله

مهارت های ارتباطی

تحقیقات داخل و خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

طرح پژوهش

روش اجرا

روش تجزیه تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

یافته های توصیفی

تحلیل داده ها برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده

منابع فارسی

پیوست ها

چکیده:

یکی از مشکلاتی که بسیاری از والدین با آن مواجه هستند، پرخاشگری در فرزندان آنها است. که خود یکی از عوامل بروز استرس و فشار روانی موجود در محیط خانواده است. احتمالا پدران و مادرانی که دچار استرس شدید باشند نمی توانند وظیفه خود را نسبت به فرزندانشان به درستی انجام دهند. متاسفانه هر چه مشکل رفتاری کودک بارزتر شود استرس و الدین نیز بیشتر می شود و آنها نمی توانند روش تربیتی موفق تری را در مورد فرزندان خود اعمال کنند و این امر منجر به پیدایش و شادث بافتن اختلال رفتاری در بین فرزندان آنها می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان پرداخته شد. پژوهش از نوع آزمایشی و نمونه گیری به صورت تصادفی بود. به منظور انجام این بررسی ۲ مهد کودک در شهرستان محلات به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه پرخاشگری پیش دبستانی در بین کودکان این مهد کودک اجرا گردید. ۱۸ نفر از کودکانی که نمرات بالایی در پرسشنامه گرفته بودند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس در گروه آزمایش، مدیریت استرس به مادران طی ۸ جلسه ۷۰ دقیقه ای آموزش داده شد. یک ماه پس از اتمام آموزش مجددا پرسشنامه پرخاشگری در هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. یافته ها حاکی از تفاوت معنا دار بین دو گروه بود. نتیجه تحقیق نشان داد که آموزش مدیریت استرس موجب کاهش پرخاشگری گلی در کودکان شده است و در کاهش پرخاشگری کلامی- تهاجمی فیزیکی – تهاجمی، رابطه ای و خشم تکانشی، مؤثر بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت استرس مادران در بروز رفتارهای پرخاشگرانه کودکان تاثیر دارد و می توان با برنامه های آموزش استرس به والدین بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان را کاهش داد یا از بروز آن جلوگیری کرد.

کلید واژه ها: مدیریت استرس ، پرخاشگری، پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی – تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای، خشم کاشی، کودکان پیش از دبستان

فصل اول:

در نخستین دهه قرن بیست و یکم بیشتر مردم در زندگی وجود استرس های شدیدی را تجربه می کنند. رویدادهایی چون تخریب محیط زیست، رکود اقتصادی، جنگ، تروریسم، روند افزایش فن آوری، ساعات طولانی تر کار، کاهش امنیت شغلی، پیچیده شدن زندگی و دغدغه های روزمره از جمله استرسورهای مهم زندگی امروز به شمار می آباد (والس ،۲۰۰۷).همراه با پیچیده تر شدن جوامع، فشار روانی نیز در جامعه افزایش می یابد و استرس تأثیر نامطلوب تری را بر افراد بیشتری خواهد داشت. بخشی از استرس می تواند مستقیما ناشی از صنعتی شدن جهان باشد که بر تمام ساختار های جامعه تاثیر می گذارد. خانواده که نخستین ساختار اجتماعی است از تاثیر آن در امان نبوده است. والدین بیشترین میزان فشار روانی را در انجام وظایف خود در قبال نسل جدید دریافت می کنند و با امیدهای فراوان وقت و انرژی خود را صرف تربیت فرزندان می کنند. یکی از مشکلاتی که بسیاری از والدین با آن مواجه هستند، پرخاشگری در فرزندان آنها است. که خود یکی از عوامل بروز استرس و فشار روانی موجود در محیط خانواده است.آسیب پذیری هر کودک در برابر مسائل ناخوشایند و نامطلوب زندگی بستگی به مهارتهای مقابله ای او و حمایت های اجتماعی دارد. آسیب پذیری یک کودک می تواند میزان پاسخ های غیر انطباقی او را به موقعیت های فشار را افزایش دهد و این امر منجر به بروز و با تشدید اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری شود (محمد اسماعیل و موسوی، ۱۳۸۰).والدینی که هنوز چگونگی مواجهه با مسائل فشار برای زندگی و کنار آمدن با نا امید بهای آن را باد نگرفته اند با کودکان خود رفتارهای مناسبی ندارند و حتی با آنان پرخاشگرانه برخورد می کنند. و کودکان نیز الگوهای رفتاری آنان را سرمشق خود قرار داده و چنانچه این الگوهای رفتاری همراه با پیامدهای مثبتی باشند، احتمال بروز آنها افزایش می یابد (استروسکایا” ،ترجمه اصغر زاده، ۱۳۷۲)اسکات (۱۹۹۷) در این زمینه خاطر نشان می سازد که بیشتر رفتارهای پرخاشگرانه ای که کودکان از خود بروز میدهند، ناشی از شیوه های تربیتی آنها است. تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در خردسالی رفتارهای پرخاشگرانه و تهاجمی از خود بروز میدهند به احتمال زبادتری در نوجوانی نیز مرتکب بزهکاری های متعدد می شوند. به بیان دیگر کودکان پرخاشگر به علت نداشتن روابط اجتماعی سالم و شیوه های حل تعارضات فردی یا گروهیبیشتر از سایر کودکان دست به اعمال تتل و خشن می تشتاد. آسیبی که از هیجان خشم به سایرین می رسد گاه می تواند زیان های غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد ( به نقل از سلحشور، ۱۳۷۸). بر طبق یافته های انجمن روانشناسان آمریکا (APA) ((خشونت در بزرگسالی احتمالا ناشی از استعداد و آمادگی فرد در بروز رفتار های پرخاشگرانه از دوران کودکی است.در حالی که رفتارهای تهاجمی والدین میزان رفتارهای خشونت آمیز کودکان را افزایش می دهد، رفتارهای پرخاشگرانه کودکان نیز موجب تشدید فشار روانی خانواده بویژه والدین می شود. این تسلسل باطل می تواند همچنان تداوم یایاند. بنابر این مسئله مطرح این است که چگونه می توان با این تسلسل باطل مقابله کرد؟ به نظر می رسد که راهبردهای کاهش فشار روانی والدین می تواند در این زمینه اقدامی موثر باشد که یکی از این راهها آموزش مدیریت استرس به والدین است.

بیان مسئله

شاید یکی از مهمترین مسائل در حوزه پرورش کودکان توجه به تعامل میان رشد جسمانی و روانی آنها است. ایجاد این هماهنگی در دوران کودکی تا حدودی به ویژگی های روانی کودک، و تا اندازه ای به محیط پرورش او بستگی دارد. مطلوب بودن کیفیت این تعامل می تواند به رشد شخصیت سالم منجر شود. اما چنانچه میان ویژگی های روانی و شرایط محیطی هماهنگی لازم وجود نداشته باشد، کودک دچار عدم تعادل گشته و در نتیجه اختلال رفتاری از جمله پرخاشگری در او به شکلی استمرار می یابند (استروسکایا ، ترجمه اصغر زاده ۱۳۷۲).طبق نظر آتکینسون پرخاشگری به رفتارهایی اطلاق می شود که قصد از آن صدمه رساندن جسمانی با زبانی به فرد دیگر با نابودگردان دارایی افراد است (ترجمه براهنی و همکاران (۱۳۷۱). بررسی های معاصر در حوزه آسیب شناسی اجتماعی نشان میدهد که ریشه اغلب نابهنجاری ها و ناسازگاری ها در خانواده نهفته است. تجربیات بالینی نشان می دهند که افکار والدین، تحوه برخورد آنها با مسائل و مشکلات، میزان استرس، همه و همه در روابط والد فرزند و پیدایش مشکلات رفتاری هیجانی تاثیر بسزایی دارد (استافورد- چری به پر ترجمه دهگانپور و خراز چی ، ۱۳۸۰).احتمالا پدران و مادرانی که دچار استرس شدید باشند نمی توانند وظیفه خود را نسبت به فرزندانشان به درستی انجام دهند. متاسفانه هر چه مشکل رفتاری کودک بارزتر شود استرس والدین نیز بیشتر می شود و آنها نمی توانند روش تربیتی موفق تری را در مورد فرزندان خود اعمال کنند و این امر منجر به پیدایش و شدت یافتن اختلال رفتاری در بین فرزندان آنها می شود (فریک و همکاران، ۱۹۹۳، ترجمه علاقبندراد و سلطانی فر ،۱۳۸۳). با توجه به نقش والدینی در پیدایش رفتارهای پرخاشگرانه ، پژوهش های امروزی عمدتا به جای تمرکز بر رفتار کودکان به سمت تمرکز بر الگوی تعاملی والدین با کودکان حرکت می کنند (بر او در شاپیرو ، ۲۰۰۱، به نقل از علی مددی، ۱۳۸۷).از این رو آموختن تکنیک های کنترل استرس در هنگام رو به رو شدن با فرزند پرخاشگر می تواند سودمند باشند. در برنامه مدیریت استرس مادران می آموزند که چطور استرس می تواند در روش تربیتی آن ها تاثیر بگذارد و باعث تشدید پرخاشگری آن ها شود . و همچنین آن ها می آموزند که چگونه می توان با استرس مقابله کرد.با توجه به عدم وجود یافته هایی که مؤید تأثیر آموزش مدیریت استرس است ، محقق تلاش دارد به بررسی این مسئله بپردازد که آیا آموزش مدیریت استرس والدین در کاهش پرخاشگری کودکان موثر است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

براساس نظر بسیاری از محققان رشد شخصیت یک کودک محصولی از تعامل محبط و ورانت است. از آنجایی که سپرده ارثی یک کودک از ابتدا تعیین شده است و به طور گسترده ای قابل دستکاری نیست، توجه به جنبه های محیطی رشد حایز اهمیت فراوانی است. تحقیقات نشان می دهد که عمده ترین عامل پرخاشگری ریشه در نابسامانی های خانواده و روش های تربیتی نادر ست والدین دارد. امید می رود که با شناخت و برطرف کردن عوامل خانوادگی مؤثر بر پرخاشگری در سنین ۳-۶ سال بتوان از پرخاشگری در نوجوانی و بزرگسالی نیز جلوگیری کرد (سبحانی ، ۱۳۸۵).از زمانی که یک کودک متولد می شود و الدین بیشتر از هر چیز به سلامت او اهمیت می دهند. اما مراقبت از کودک تنها این نیست که او را از خطرات و آسیب های جسمانی در امان نگه داریم، بلکه باید محیط آرام و دور از استرس را نیز برای او فراهم آوریم. کودکان زمانی می توانند احساس آرامش و امنیت کنند که والدین آنها قادر به کنترل هیجانات و استرس های خود باشند. والدین می توانند با استفاده از شکیبایی و خویشتن داری و نشان دادن تحمل زیاد در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ، در این راستا مؤثر باشند. گاه منبع استرس خارج از محدوده خانواده است و از محیط پیرامون به خانه انتقال می یابله این امر باعث ایجاد فضایی نا آرام می گردد و والدین می توانند با کاهش و کنترل استرس های خود و پاسخ مناسب دادن به شرایط استرس زا نقش عمده ای در کاستن روحیه خشن و پرخاشگری فرزندان خود ایفا کنند.معمولا پرخاشگری از سنین کودکی و پیش از دبستان آغاز می شود و تا بزرگسالی تداوم می باید. بنابر این سالهای پیش از دبستان سالهای مناسبی برای تشخیص مشکلات کودک، مداخله بهنگام و پیشگیری از مشکلات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آینده آنان است (شمیم (۱۳۸۶).از آنجا که والد بن اعضا اصلی خانواده هستند، استرس والدبئی نقش مهمی در پرخاشگری کودکان دارد. با توجه به اینکه نیروی انسانی سالم، توانمند سازنده و کارآمد برای هر جامعه و کشوری سرمایه عظیمی محسوب می گردد و نیروهای ناسالم، ناکارآمد و مشکل دار موجب تضعیف بهداشت روانی خانواده و جامعه می گردند. تربیت صحیح افراد در خانواده که نیازمند آگاهی و استفاده از شیوه های درست تربیتی و فرزند پروری مناسب است. به نظر ضروری می رسد. امید است نتایج این پژوهش بتواند به والدین در کاستن رفتارهای پرخاشگرانه کودکان کمک کند. در این پژوهش سعی بر این است که با آموزش مادران، قبل از اینکه مشکلات کودکانشان وخیم تر شود و نیاز به کمک های حرفه ای پیدا کند، با آموزش مناسب از آن پیشگیری کرد.

اهداف پژوهش

هدف اصلی

تاثیر آموزش مدیریت استرس مادران در کاهش پرخاشگری کودکان پیش از دبستان است.

هدف فرعی

هدف بررسی تاثیر آموزش مدیرث استرس به مادران در کاهش پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی در کودکان پیش از دبستان است

سوالهای پژوهش

آیا آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان پیش از دبستان مؤثر است؟

آیا آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش پرخاشگری کلامی- تهاجمی در کودکان پیش دبستانی مؤثر است؟

آیا آموزش مدیریت استرس به مادران در کاهش پرخاشگری فیزیکی – تهاجمی در کودکان پیش دبستانی مؤثر است؟

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی سمانه عرب روانشناس، سمانه عرب مشاور، سمانه عرب روان درمانگر، سمانه عرب روانپزشک، سمانه عرب متخصص اعصاب و روان، سمانه عرب روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
سمانه عرب
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر