منو
X

تصویر
طاهره رشیدی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
60%

دقت

60%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

طاهره رشیدی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات شاهرود در سال ۱۳۹۳، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه بازی درمانی و خنده درمانی در درمان افسردگی کودکان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی

عنوان:

مقایسه بازی درمانی و خنده درمانی در درمان افسردگی کودکان

استاد راهنما:

دکتر الهه محمد اسماعیل

نگارنده:

طاهره رشیدی

تابستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف اختصاصی

فرضیه های پژوهش

پرسش های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعریف اصطلاحات و متغیر ها

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

افسردگی

افسردگی تک قطبی

افسردگی دو قطبی

علایم و نشانه های اختلال افسردگی

سبب شناسی اختلال افسردگی

نظریه های روانشناختی در مورد افسردگی

نظریه زیست شناختی

نظریه روان پویایی

نظریه یادگیری

نظریه شناختی

اختلال افسردگی و سن

اختلال افسرگی و جنس

روش های تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان

افسردگی نوجوانان

افسردگی کودکان

اختلالات همراه افسردگی کودکان

روش های درمان افسردگی

مبانی نظری بازی درمانی

تاریخچه بازی درمانی

تعریف بازی

اهمیت بازی

بازی درمانی

بازی درمانی چیست؟

پیشینه بازی به عنوان یک روش درمانی

مراحل اجرای بازی

ارزش درمانی بازی

اتاق بازی درمانی

روش های بازی درمانی

اصول بازی درمانی

ویژگی های بازی درمانگران

بازی درمانی کلاسیک

بازی درمانی ساخت دار

بازی درمانی از نقطه نظر روش شناختی موضوع

انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی

بازی درمانی فعال

بازی درمانی غیر فعال

بازی درمانی گروهی

مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم

مبانی نظری خنده درمانی

پیدایش و سیر تکامل خنده

خنده درمانی و ایجاد باشگاه های خنده

پیشینه خنده درمانی

نظریه ها و دیدگاه های مختلف درباره مزاح و خنده

نظریه برانگیختگی و آسودگی

نظریه برلین

نظریه برتری طلبی

نظریه شناختی

نظریه کاهش استرس با دفاع در مقابل استرس

پیشینه پژوهش

مبانی تجربی خارجی

مبانی تجربی داخلی

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

ملاک های ورود و خروج

ملاک های ورود

ملاک های خروج

نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش اجرا و نمره گذاری

اعتبار و پایایی

شیوه اجرای پژوهش

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

فرضیه های اصلی

نمودار نمرات افسردگی کودکان در سه گروه خنده، بازی درمانی و گروه کنترل در پیش و پس آزمون

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه تحقیق

پیشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع

پیوست

چکیده:

افسردگی در کودکان به مشکلات رفتاری و هیجانی منجر می شود و اغلب خطر جدی برای عزت نفس و پیشرفت تحصیلی کودکان به شمار می رود. طبق تحقیقات انجام شده بین افسردگی کودکی و دیگر اختلالات رفتاری و هیجانی رابطه معناداری وجود دارد. به همین دلیل تشخیص و درمان افسردگی کودکان بسیار حائز اهمیت است روش های درمانی افسردگی کودکان شامل درمان های دارویی، رفتاری، شناختی رفتاری و… است. خنده درمانی و بازی درمانی نیز دو روش مفید برای درمان افسردگی کودکان است که هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی این دو روش در درمان افسردگی کودکان است.جامعه آماری کودکان ۷ تا ۱۲ ساله شهرستان دامغان است که به طور تصادفی چهار مدرسه انتخاب که از بین آن ها ۴۵ نفر که افسردگی بالا داشتند انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه خنده درمانی، بازی درمانی و گروه کنترل قرار گرفتند و دو گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواکس CDI است. جهت تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد و بر مبنای نتایج این پژوهش هم بازی درمانی و هم خنده درمانی بر کاهش افسردگی کودکان موثر است. ولی بین خنده درمانی و بازی درمانی در میزان اثربخشی تفاوت معنادار وجود ندارد.

واژه های کلیدی: افسردگی کودکان، بازی درمانی، خنده درمانی.

فصل اول: کلیات پژوهش

با توجه به مشکلات فراوانی که افسردگی برای کودکان و خانواده آن ها ایجاد می کند، تشخیص و درمان آن به ویژه در دوره های اولیه ی رشد، بسیار حساس و در عین حال متضمن دقت و درایت خاص است (کیمیایی پور، ۱۳۸۳). با وجود اینکه تا دهه ی ۱۹۶۰ کمتر روانشناسانی پیرامون افسردگی کودکان به عنوان یک اختلال مستقل و مشخص به طور جدی سخن گفته با مطلب می نوشت اما در ۱۵ سال گذشته نسبت به این مساله شناخت بیشتری حاصل شد و پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که شرایطی مشابه افسردگی بزرگسالان می تواند در کودکان ظاهر شود و کودکان نیز می توانند از سطوح ضعیف تا بسیار زیاد نشانه های افسردگی رنج بیرند (نجاریان، ۱۳۷۳). در حال حاضر متخصصان بالینی اظهار نموده اند که نشانه افسردگی کودکان اساسا شبیه بزرگسالان است به نحوی که همانند افسردگی بزرگسالان و نوجوانان افسردگی نیز نه تنها با یک نشانه بلکه با دسته ای از نشانه ها از قبیل ناتوانی در کسب لذت، عزت نفس پایین، گوشه گیری اجتماعی خستگی، گریه و زاری کردن، مشکلات در خواب، خوردن و دفع، تکانه های خود ویرانگری ظاهر می شود (بوتزین، آکوسلاو آلوی، ۱۹۹۳). برخی کودکان نشانه های کلاسیک افسردگی شامل غمگینی، اضطراب، بی قراری و مشکلات در خوردن و خوابیدن را نشان می دهند. در حالی که برخی دیگر از کودکان افسرده مشکلات و درد های جهانی را نشان میدهند که به درمان های متداول پاسخی نمی دهند (داوال، ۲۰۰۱). پژوهش نشان داده است با وجود تشابه افسردگی کودکی با بزرگسالی، افسردگی کودکی نسبت به افسردگی بزرگسالی طیف متفاوتی از نشانه ها را شامل می شود. علاوه بر این که افسردگی در کودکان و نوجوانان همبودی بیشتری با سایر اختلالات روانی دارد (کارسون، ۲۰۰۰) با وجود انواع افسردگی کودکان و نوجوانان اختلال افسردگی اساسی از مهمترین مواردی است که در خصوص کودکان مطرح می شود و همانند اختلال افسردگی اساسی بزرگسالان ناتوان کننده است (ریان، ۲۰۰۳). به گونه ای که کارکرد های فرد در کوتاه مدت با درازمدت دچار آسیب می شود (میرا و مایکل، ۱۹۹۶). درمان کودکان و نوجوانان افسرده یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بالینی و بهداشت روانی عمومی است. با توجه به میزان مرگ و میر شدید ناشی از اختلال افسردگی اساسی نوجوانی بازبینی ادبیات مربوط برای دستیابی به بهترین گزینه های درمانی ضروری به نظر می رسد (میلین، واکر و جو، ۲۰۰۳). در این خصوص هر چند که پیشگیری اولیه همواره کارآمد و موثر بوده است ولی شواهد نشان میدهد پیشگیری ثانویه (مداخله های درمانی) می تواند مشکلات روانی – اجتماعی آنتی را به طور چشمگیری کاهش دهد (لامارین، ۱۹۹۵). مجموعه ای از درمان های روانشناختی شامل درمان حمایتی، درمان های بینش مدار، رفتار درمانی و حتی روان درمانی والدین سودمند شناخته شده است (لانگ ویلر و لیندن، ۱۹۹۳). و علاوه بر این یکی از روش های درمانی بازی درمانی کودک در بازی نیاز های حسی – حرکتی خود را برآورده می سازد و انرژی غنی شده در درون خویش را به گونه ای منطقی تخلیه می نماید که این عمل نه تنها آرامش روحی او را افزایش می دهد بلکه باعث پویایی رفتارش نیز می شود. بنابراین می توان از طریق بازی که با ساختار درمانی پویایی کودک سازگار است به حل مسائل و مشکلات کودکان همت گمارد (محمداسماعیل، ۱۳۸۹). خنده درمانی با داشتن ساده ترین امکانات و با کمترین هزینه به عنوان یک گزینه جدید درمانی کودکان مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر اثربخشی دو شیوه بازی درمانی و خنده درمانی بر افسردگی کودکان مورد بررسی قرار گرفته که امید است مفید واقع شود.

بیان مسئله:

اختلال افسردگی یکی از رایج ترین مشکلات دوران کودکی است. در سال های اخیر وجود افسردگی کودکان تنها محرز دانسته شده است بلکه نظر به این که افسردگی کودکی می تواند مشکلات جدی برای سلامت عمومی ایجاد کند به گونه ای که پژوهش ها نشان داده است که شناسایی افسردگی کودکی و نوجوانی می تواند احتمال بیماری روانی دیگر، ناراحتی های شدید، رفتار های ناسازگارانه و حتی مرگ و میر کودکان و نوجوانان را کاهش دهد (شرودر و کوردون، ۱۳۸۵)۵ درصد کودکان و ۱۰ تا ۲۰ درصد نوجوانان در برخی مواقع افسردگی معناداری را تجربه می کنند. کودکان در سنین متفاوت افسردگی را به شکل متفاوتی بروز می دهند یک کودک نوپا ممکن است بیحال و کنش پذیری افسردگی را نشان دهد. کودک پیش دبستانی می تواند منزوی و بارداری شدگی را نشان دهد. کودک مدرسه ای اهل بحث و جدل و ستیزه جو می شود. این مثال ها انواع گوناگون از افسردگی ها نیستند بلکه احتمالا مراحل متفاوت فرآیند تحول و تکوین اختلال افسردگی هستند (اریک جی. ماش وولف، ۱۳۹۱). روانی درمانی و دارو درمانی برای کودکان و نوجوانان دارای اختلال های افسردگی مفید تشخیص داده شده است. هر چند شواهد نشان می دهند که روان درمانی برای اغلب کودکان افسرده مقدم بر دارو درمانی است. با این حال مجموعه ای از درمان های روان شناختی شامل درمان حمایتی، بازی درمانی، رفتار درمانی و خانواده درمانی سودمند شناخته شده اند (همان منبع). در سال های اخیر رویکرد های مستقیم به بازی درمانی عمومیت یافته است. ثابت شده است که چنین رویکرد هایی در رشد مهارت های حل مساله و مهارت های اجتماعی کودکان و دیگر راهکار های انطباقی و سازگارانه شناختی – رفتاری مفید است بازی درمانی تکنیکی است که به وسیله آن طبیعت کودکان به صورت بیانی معنی می شود و روشن است برای مقابله با استرس های هیجانی و همچنین برای کودکانی که دچار افسردگی هستند به کار می رود. این تکنیک به کودکان اجازه می دهد مسائلی را که نمی توانند در محیط اطرافشان مطرح نمایند در قالب بازی ارائه دهند و هیجانات منفی خود ار نمایان سازند (پرتو، هراندز، ریف و جس، ۲۰۰۷). امروزه مشخص شده است که خنده درمانی، تنش های بیماری را با فعال کردن ترشح نیتریک اسید کاهش داده و بر عملکرد دیواره عروق تاثیر مثبت دارد. خنده باعث افزاین آتسوقین مغز می گردد که نوعی مرقین طبیعی است و باعث سرخوشی می شود. پنج دقیقه خنده از ته دل باعث پنج ساعت تسکین درد می شود (Berk ۲۰۰۶). اگر به راستی بخندید، فکر کردن متوقف می شود. هنگامی که شما عمیقا می خندید، ناگهان فکر ناپدید میشود. خندیدن یکی از بهترین، ساده ترین و طبیعی ترین راه های خلاصی از شر ناآرامی های ذهن است. خندیدن مقدمه ای شورانگیز برای وارد شدن به مرحله توقف افکار و بیدهنی باشد (شعیبی، ۱۳۹۲). هدف این پژوهش پاسخ به این مساله است که آیا بین بازی درمانی و خنده درمانی در درمان افسردگی کودکان تفاوتی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

افسردگی روی همه سنین از جمله کودکان تاثیر می گذارد و مخصوص تزاد فرهنگ با مذهب ویژه ای نیست. چنانچه کودکان که دارای افسردگی اند حالت خمودگی و کرختی از خود نشان می دهند، خود را کنار می کشند و در گوشه ای منزوی می شوند. بارداری حرکتی آن ها به صورت مشکلات در بازی کردن با انجام دادن هر وظیفه با اشتغال به ویژه کار هایی که پیشتر برای آن ها لذت بخش بوده، مشاهده می گردد. احساس مورد علاقه نبودن در این کودکان فراوان است یکی از بارزترین جنبه های قابل رویت در مورد این احساس، شکست تحصیلی و یا بی رغبتی و بی علاقگی نسبت به تحصیل در این دوران می باشد (دادستان، ۱۳۷۶). آغاز زودرس افسردگی کودکی شکل وخیم بیماری است و در مقایسه با بزرگسالان آن ها با تعداد بیشتری از دوره های عود افسردگی کود گی مواجه می شوند (کراتوچویل، موریس، ۱۳۷۸). کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات و احساسات خود نیستند. سرکوب و عدم مهارت در بیان احساسات ویژه از نوع منفی آن بهداشت روانی کودک را به مخاطره می اندازد. بنابراین بازی درمانی ابزاری است که کودک به کمک آن خود را بیان می کند (رای، اسکتل، ۲۰۰۷). بازی به عنوان یک روش صحیح و درست در درمان کودک است زیرا کودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان دچار مشکل هستند، از راه بازی کودکان می توانند موانعشان را کاهش داده و احساسانشان را بهتر نشان دهند از آنجا که بازی برای کودکان همانند کلام برای بزرگسالان است، وسیله ای است برای بیان احساسات، برقراری روابط، توصیف تجربیات، آشکار کردن آرزو ها و خودشکوفایی و از طرفی باعث ارتباط افکار درونی کودک با دنیای خارجی کودک میشود (پریس و اولندیچ، ۲۰۰۳). بازی با نفش درمانی خود فرصتی را برای کودک فراهم می آورد تا بتواند نگرانی ها و نارضایتی هایش از محیط را تخلیه و عواطفش را بیان کند. بازی درمانی همچنین تفش پالاینده روانی برای کودک دارد و از شدت ناکامی ها کاسته و نقشه های مفیدی را برای حل مشکلات در حین بازی به کودک ارائه می کنند (احدی، بنی جمال، ۱۳۸۴).در سال های کنونی دانشمندان سعی داشتند که فیزیولوژی خنده و اثرات پزشکی قابل اثباتش را آشکار کنند. از دیدگاه روانشناسی خنده واکنشی است که برای تخلیه هیجانات به کار می رود. در واقع از طریق خندیدن انرژی ذخیره شده ناشی از شرایط مختلف مانند کنترل محیط، کنترل ذهن فرد و حوادث زندگی از ذهن و بدن تخلیه می شود و به همین دلیل معمولا پس از مدتی خندیدن، احساس آرامش زیادی به فرد دست می دهد. خنده با کاهش و زدودن احساسات منفی نقش مهمی در درمان افسردگی دارد (کاتاریا، ۱۳۸۹). کلوپ های خنده به بسیاری از مردم کمک کرده است که از دست قرص های ضد افسردگی راحت شوند. خنده آنقدر احساس ارزشمندی دارد که می تواند برای ترمیم درد ها و رنج های یک جامعه مرهم باشد. خنده درمانی ساده ترین روش از روش های درمانی است که انسان را به آرامش سریع می رساند. کارشناسان معتقدند کودکان پیش دبستانی و حتی کوچکتر در روز به طور متوسط ۴۰۰ بار می خندند در حالی که این میزان در میان نوجوانان و جوانان تنها ۱۵ بار و حتی کمتر است (شعیبی، ۱۳۹۲). از آنجایی که افسردگی یکی از مهم ترین اختلال های روانی کودکان و نوجوانان است که فراوانی آن با سن افزایش می یابد. بازبینی ادبیات مربوط به افسردگی کودک برای دستیابی به بهترین روش درمانی ضروری به نظر می رسد (مابلین و اکروچو، ۲۰۰۳).

پژوهش حاضر کوشیده است تا اثربخشی بازی درمانی و خنده درمانی را در درمان افسردگی کودکان مورد بررسی قرار دهد.

اهداف تحقیق

هدف کلی

مقایسه اثربخشی دو روش خنده درمانی و بازی درمانی بر افسردگی کودکان ۱۲-۷ سال می باشد.

اهداف اختصاصی

۱-بررسی اثربخشی خنده درمانی بر افسردگی کودکان ۱۲-۷ سال

۲-بررسی اثربخشی بازی درمانی بر افسردگی کودکان ۱۲-۷ سال

٣. مقایسه اثر بخشی بازی درمانی و خنده درمانی بر کاهش افسردگی کودکان

فرضیه های پژوهش

فرضیه ۱: بازی درمانی کودک بر کاهش افسردگی کودکان موثر می باشد.

فرضیه ۲: خنده درمانی بر کاهش افسردگی کودکان موثر می باشد

پرسش های پژوهش

۱-آیا اثر بخشی بازی درمانی و خنده درمانی در کاهش افسردگی متفاوت است؟

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: خنده درمانی و بازی درمانی

متغیر وابسته: افسردگی

متغیر کنترل: سن ۱۲-۷

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات شاهرود
  • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی طاهره رشیدی روانشناس، طاهره رشیدی مشاور، طاهره رشیدی روان درمانگر، طاهره رشیدی روانپزشک، طاهره رشیدی متخصص اعصاب و روان، طاهره رشیدی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
طاهره رشیدی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر