منو
X

تصویر
محبوبه جهانگردی
روانشناس بالینی و فردی
(148)
آمار این متخصص
(148) رای
100%

دقت

97%

مفید بودن

99%

دانش و مهارت

89%

رفتار بالینی

90%

وقت شناسی

72%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

محبوبه جهانگردی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۳، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه تعارض والد-کودک، مشکلات روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

مقایسه تعارض والد- کودک، مشکلات روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی

استاد راهنما:

دکتر حجت اله جاویدی

نگارش:

محبوبه جهانگردی

زمستان ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان:

سپاس و قدردانی

تقدیم به

فهرست جدول ها

چکیده _

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحفیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه نظری

الف) پیش فعالی

تاریخچه و تعریف اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

فرایندهای شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

مشخصات رفتاری کودکان بیش فعال با تاکید بر اختلال در تفم توجه

سبب شناسی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی

ارزیابی و تشخیص اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

اولیا و تعامل با کودکان بیش فعال

ب) رابطه والد- کودک

تعارض والد- کودک

ج) مشکلات روانشناختی

اضطراب

مولفه های اضطراب

اختلالات اضطرابی

شیوع اضطراب

کارکردهای انطباقی اضطراب

شیوه های بیان اضطراب

سبب شناسی اضطراب

۲) استرس

تأثیرات استرس

عوامل مؤثر در بروز استرس

پیامدهای استرس

پیامدهای جسمانی

پیامد های روانی و هیجانی

پیامدهای رفتاری

استرس در زنان

۳) افسردگی

تعریف افسردگی

علایم افسردگی

شیوع و همه گیر شناسی

سبب شناسی افسردگی

د) رضایت زناشویی

نظریه های پیرامون رضایت زناشویی

پیش بینی کننده های اصلی رضایت زناشویی

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

پیشینه پژوهشی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

گروه نمونه و شیوه نمونه گیری

توصیف نمونه

الف) توصیف گروهها

ب) سن مادرانه

ج) تحصیلات مادران

ابزار تحقیق

ابزار تحقیق

الف) پرسشنامه رایطه ولی- فرزندی

ب) مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (۲۱-DASS )

ج) پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

روند اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

رعایت اصول اخلاقی

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

یافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

پیوست ها

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تعارض والد کودک، مشکلات روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی انجام شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات على – مقایسه ای است که در آن از بین کلیه مادران دارای کودک ۷ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه که پس از تشخیص جهت درمان فرزندان خود به کلینیک مشاوره ناحیه ۳ آموزش و پرورش شهر شیراز و کلینیک تخصصی اعصاب روان مراجعه کرده بودند با روش نمونه گیری در دسترس ۱۲۰ نفر و همچنین از بین کلیه مادران دارای کودک عادی ۷ تا ۱۲ ساله که فرزندان آنها در مدارس ابتدایی ناحیه ۳ آموزش و پرورش شهر شیراز مشغول به تحصیل بودند نیز با روش نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۲۰ نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند (اعضای نمونه در متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات همتا شدند).پرسشنامه رابطه ولی فرزندی، مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (۲۱-DASS) و پرسشنامه رضایتزناشویی انریچ به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از آماره های توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه از مادران مورد مطالعه در تمام متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد. بررسی میانگین نمرات دو گروه در متغیرهای پژوهش نشان می دهد که مادران دارای فرزند عادی در پرسشنامه رایعطه والد- فرزند و رضایت زناشویی تمرات بالاتر و مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش فعالی در متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس نمرات بالاتری به دست آورده اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلال بیش فعالی در فرزندان مشکلات فراوانی را برای مادر ایجاد می کند.

کلمات کلیدی: تعارض والد- کودک، مشکلات روانشناختی، رضایت زناشویی

مقدمه:

اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی یکی از متداولترین اختلال های دوران کودکی است که میزان مراجعه به مراکز درمانی به علت آن، از تمامی اختلال های دیگر بیشتر است. امروزه این اختلال به دلایل گوناگونی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این اختلال برای بسیاری از دانش آموزان مشکل های قابل توجهی ایجاد می کند و بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی و خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی آنها تأثیر می گذارد.خانواده شبکه ای از ارتباطات است که در آن والدین و کودکان در فرایندی دو سویه با هم تعامل دارند، در این مجموعه طرفین قادرند تأثیرات بس شگرفی بر یکدیگر داشته باشند. با تأمل در کیفیت روابط والدین و کودک و موشگافی در آن می توان به نقش حساس مادر در ارتباط با کودک پی برد. حال با توجه به اینکه خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هر یک از اعضای آن، کل نظام را مختل می کنند و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضای را تشدید کرده و مشکلات جدیدی را ایجاد می کند (سالاری فر، ۱۳۸۸) .در دهه های اخیر روانشناسان تأکید بسیاری بر روابط کودک با مراقبتش داشته اند. آنها واکنش های متقابل راه اساس رشد عاطفی و شناختی کودک در کرده اند. رشد شخصیت کودک، به طرز رفتار مادر و ساختمان منش او بستگی دارد. نظراتی که برگرفته از دیاله گاه روان تحلیل گری است، فرض را بر این قرار داده که کنش های متقابل ابتدایی میان مادر و فرزند از کیفیتی برخوردار است که لازمه رشد اولیه کودک است (اینروث وهمکاران، ۱۹۸۷: بالبی، ۱۹۶۹ اریکسون ۱۹۶۳). البته تأکید اساسی این افراد بیشتر بر تأثیر پیامد توأم با مهر و محبت و رفتاری آرام و اطمینان بخش است (به نقل از میکولنسر و شاور ، ۲۰۰۵). کودکان بیش فعال به دلیل مشکلاتی چون پر تحرکی، بی قراری و کم توجهی تأثیرات عمیقی بر روابط خود با سایر اعضای خانواده و فضای کلی حاکم بر این محیط می گذارند. وجود این گونه رفتارها در کودک، به بروز واکنشهایی چون پرخاشگری، تنبیهات جسمانی و احساس خصومت از جانب والدین نسبت به کودک) می انجامد. این عکس العمل ها در نهایت منجر به حاد شدن مشکلات کودک می گردد. به این ترتیب جرخه معیوبی به وجود می آید، به شکلی که تدریجأتشخیص دقیق علت و معلول بسیار بعید به نظر می رسد اشرفی در آمادی، ۱۳۷۶).والدین کودک بیش فعال با نقص توجه، سطوح بالاتری از فشارهای روانی مربوط به فرزند را تجربه و احساس عدم کفایت می کنند. همچنین مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی – نارسایی توجه به دلیل اینکه با چالش های والد گری بیشتری رو به رو هستند، استرسی فراتر از مادران کودکان سالم دارند. تحقیقات نشان می دهد که این گونه تنش ها در خصوص مدیریت رفتار فرزندان اغلب منجر به تعارض و تضاد بین زن و شوهر می شود. در این راستا سلامت روانی مادران کودکان بیش فعال در معرض خطر قرار می گیرد و در اثر تعارض بین زوجین امکان کاهش رضایت زناشویی والدین به وجود می آید موسوی و همکاران، ۱۳۸۹).همانطور که گفته شد خانواده مانند یک سیستم می باشد که اختلال در هر قسمت از این سیستم موجب اختلال در کل سیستم می شود. یکی از مشکلاتی که ممکن است در هر خانواده پیش آید، اختلال بیش فعالی در کودکان خانواده می باشد که این اختلال می تواند آثار و پیامد های نامطلوبی را بر خانواده بر جای بگذارد. از جمله اثرات وجود اختلال بیش فعالی در خانواده ها می توان به ایجاد اختلال در رابطه والد- کودک اشاره کرد که این مساله نیز به نوبه خود موجب وجود تنش در خانواده می شود که نتیجه آن کاهش رضایت زناشویی زوجین می باشد. از طرف دیگر وجود فرزند مبتلا به اختلالات رفتاری اعضای خانواده را مستعد بیماری های روانی و مشکلات روانشناختی می کند. با توجه به شیوع نسبتا زیاد اختلال بیش فعالی و کم بودن پژوهش ها در مورد مادران این کودکان، پژوهشگر در این پژوهش به دنبال مقایسه تعارض والد- کودک، مشکلات روانشناختی و رضایت زناشویی در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی و مادران دارای کودک غیر مبتلا می باشد.

بیان مساله

بیش فعالی یکی از شایعترین مشکلات روان شناختی است که در دوران کودکی تشخیص داده می شود. (محمد اسماعیل، ۱۳۸۵). یکی از اختلال هایی که می تواند با میزان شیوع ۴ تا ۶ درصد در سنین کودکی موجب بروز مشکلاتی شود اختلال نارسایی توجه بیش فعالی می باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و همایاک آواد ایس، ۱۳۸۶ ). طبق DSM- IV – TR  تشخیص با تایید وجود علائم متعدد در زمینه ی بی توجهی با بیش فعالی – تکانشگری با هر دو آنها به عمل می آید و به ۳ نوع فرعی بی توجه بیش فعال – تکانشگر و یا نوع مرکب آن تقسیم می شود (گاب، ۲۰۰۵). حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان سنین مدرسه دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی هستند و در پسرها ۲- ۹ برابر شایع تر است. در مطالعات ایران در حال شیوع آن بین ۵/ ۵ تا ۵ / ۸ گزارش شده است. همچنین قباد و همکاران (۲۰۰۷) در گزارش های خود، اظهار می کنند که شیوع این اختلال در کشورهای ثروتمند بیشتر از کشورهای فقیر است. همچنین عوامل خانوادگی مثل تعداد فرزندان، سابقه ی ابتلای والدین به بیش فعالی یا سایر اختلالات روانپریشی و وزن پایین هنگام تولد می تواند از دیگر عوامل بروز این اختلال باشد همچنین ۳۰تا ۷۰ درصد از کودکانی که دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی هستند علائم این اختلال را تا بزرگسالی نیز از خود نشان می دهند. (موسسه ملی بهداشت روان، ۲۰۰۸). این اختلال با علائمی مانند نداشتن تاب مقاومت در برابر ناکامی، کج خلقی، بی ثباتی خلقی، طرد شدن از سوی همسالان و واکنش شدید اطرافیان همراه است ( دبو و پرینز، ۲۰۰۷).بر اساس نظریه خانواده پویایی براون (۱۹۷۸) وقتی عملکرد ضعیفی در روابط زناشویی وجود داشته باشد، این اختلاف روی رفتار کودک تاثیر گذاشته و انعکاس رفتار و عملکرد خانواده را به صورت رفتارهای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی شان می دهد. محیطی که کودک بیش فعال در آن آموزش می بیند و والدینی که کودک با آنها زندگی می کند و حتی خود کودکان نیز دارای تنش فراوانی هستند و توانایی ساز کاری کمی را از خود نشان می دهند (صادقی، شهیدی و خوشابی، ۱۳۹۰ ). بنابر این برای کاهش مشکلات لازم است اصلاحاتی در محیط و روابط انسانی و بین فردی که کودک با آنها در تعامل است (به خصوص والدین، آموزگار) انجام گیرد. معمولا والدین با این اختلال به عنوان یک مشکل نه یک بیماری برخورد می کنند (موندن، ۲۰۰۰).یکی از پیامدهای وجود فرزند دارای اختلال بیش فعالی در خانواده کاهش رضایت زناشویی زوجین می باشد، رضایت زناشویی، یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آن چه در زندگی خود تجربه می کند. به زعم وینچ رضایت زناشویی انطباق بین وضعیت موجود و وضیعت مورد انتظار است. برخی از صاحبنظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه ی زندگی می دانند. راههای مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد و بهترین تعریف را هاکیتز ارایه کرده است. او رضایت زناشویی را احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن و شوهر زمانی که همه ی جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند تعریف می کند. رضایت یک متغیر نگرشی است، بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و لذتبخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند (به نقل از بیرامی، ۱۳۹۱).مطالعات نشان می دهد که پدر و مادر کودکان مشکل دار، محدودیت هایی از قبیل بهداشت، احساس محرومیت و سطوح بالایی از استرس و افسردگی را نسبت به والدین کودکان عادی تجربه می کنند روآچ، آرموند و بارات، ۱۹۹۹؛ والنتین، درمات و آندرس ، ۱۹۹۸).استرس با تنیدگی با فشار عصبی، در روان شناسی به معنی نیرو و فشار است. هر محرکی که در بدن باعث ایجاد واکنش شود، عامل تنیدگی با استرس زا نامیده می شود. به عبارتی دیگر، هر عاملی که موجب تنش روح و جسم و از دست رفتن تعادل فرد شود، عامل تنیدگی است (دادستان، ۱۳۸۹).تنیدگی واکنش با واکنش هایی است که در فرد، در اثر حضور عاملی دیگر (عامل تنیدگی به وجود می آید تا تعادل از دست رفته را باز گرداند، و باعث بسیج شدن قوای فرد برای مقابله با آن عامل و آماده باش موجود زنده می شود (دادستان، ۱۳۸۹).اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم ترس (هراس) و دلواپسی، با منشاء ناشناخته که به فرد دست می دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و بر انگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیت هایی که قبلا استرس زا بوده اند یا طی آن ها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود (سادوک، سادرک ۲۰۰۷، رضاعی، ۱۳۹۱).اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع ترین تشخیص های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می شود؛ چیزی که از آن به عنوان “سرماخوردگی زوائی” یاد می شود. افسردگی مجموعه ای از حالات مختلف روحی و روانی است که از احساس خفیف ملال تا سکوت و دوری از فعالیت روزمره بروز می کند (آزاد، ۱۳۸۷). انجام پژوهش های مقایسه ای زمینه ای را فراهم می کنند که بهتر می توان علت برخی از اتفاقات را متوجه شد. در اینجا نیز مقایسه مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی – نقص توجه با مادران دارای کودک عادی می تواند ما را در فهم بهتر میزان مشکلات و مسائل این مادران کمک کند. با توجه به مسائل ذکر شده و با توجه به پژوهش هایی محدودی که در مورد متغیرهای پژوهش به صورت مقایسه ای اجرا شده اند، بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال این مسأله می باشیم که آیا بین میزان تعارض والد-کودک، مشکلات روان شناختی و رضایت زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی تفاوت معناداری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

بیش فعالی یکی از شایعترین مشکلات روان شناختی است که در دوران کودکی تشخیص داده می شود و در مطالعات ایران در صد شیوع آن بین ۵ / ۵ تا ۵ / ۸ گزارش شده است (محمد اسماعیل،(۱۳۸۵).یافته های پژوهش علی شاهی، ده بزرگی دهقان (۱۳۸۲) در شیراز نشان داد که بر اساس ارزیابی اولیه با پرسشنامه و ارزیابی نهائی بوسیله مصاحبه بالینی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM- IV  شیوع کلی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی ۸/۵ ز بوده که شامل ۱/ ۱% زیر گروه بدون توجه، ۴۲ / ۰ زیر گروه بیش فعال تکانشگر و ۲/ ۴ % زیر گروه مرکب می باشد. علاوه بر هر دانش آموز خانواده وی نیز با مشکلات زیادی درگیر می باشند. بنابراین با توجه به این آمار به نظر می رسد که بررسی مشکلات مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش فعالی – نقص توجه در شهر شیراز اهمیت داشته باشد.مطالعات مختلف نشان داده اند که بیش فعالی موجب مشکلاتی روان شناختی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس در خانواده می شود و رضایت زناشویی والدین را کاهش می دهد (جهانی، ۱۳۹۲). به واسطه این مشکلات، کودک و اعضای خانواده اش سلامت روان خود را از دست می دهند و در سایر امور زندگی فردی و اجتماعی به سستی و بی رغبتی می گراید. بدین ترتیب تأمین بهداشت روانی آنان ضرورت می یابد، ضرورتی که پاسخ به آن به سادگی ممکن نیست (شریفی در آمدی، ۱۳۷۶).احساس رضایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفاء می کند، به علاوه رضایت زناشویی بر میزان سلامت روانی، جسمانی، رضایت از زندگی، موفقیت در شغل و ارتباطات اجتماعی موثر بوده و یکی از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی است ( بیرامی، ۱۳۹۱).با توجه به مطالب ذکر شده یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی اختلال بیش فعالی می باشد. این اختلال اثرات زیادی بر روی اعضای خانواده و به خصوص مادر دارد. همانطور که ذکر شد باید برای کاهش مشکلات این کودکان، تعامل مادر و کودک اصلاح شود. از جمله پیامدهای وجود فرزند مبتلا به بیش فعالی در خانواده می توان به وجود افسردگی، اضطراب و استرس در مادران و همچنین در دیگر اعضای خانواده اشاره کرد، از دیگر پیامدهای آن نیز می توان به نارضایتی زناشویی والدین دارای فرزند مبتلا به بیش فعالی اشاره کرد. با توجه به شیوع بالای این اختلال در کودکان مشخص می شود که خانواده های زیادی با این مسأله درگیر هستند و مشکلات زیادی را تحمل می کنند، همچنین به علت اینکه جو و فضای خانواده در رونالد کاهش مشکلات این کودکان بسیار مؤثر است. لذا، انجام پژوهش هایی که به بررسی مشکلات این خانواده ها بپردازد، اهمیت بالایی دارند.

اهداف تحقیق

مقایسه میزان تعارض والد- کودک در مادران کودکان بیش فعال و عادی

مقایسه میزان مشکلات روان شناختی در مادران کودکان بیش فعال و عادی

مقایسه میزان رضایت زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی

فرضیه های تحقیق

میزان تعارض والد کودک در مادران کودکان بیش فعال و عادی دارای تفاوت معناداری می باشد.

میزان مشکلات روان شناختی در مادران کودکان بیش فعال و عادی دارای تفاوت معناداری می باشد.

میزان رضایت زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی دارای تفاوت معناداری می باشد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحفیق

تعارض والد کودک

تعریف مفهومی: نوعی پاسخ و احساسی که والدین نسبت به کودک دارند می توان به خودشان برگردد.

علاوه بر این محدودیت های اجتماعی که والدین در زندگی پیدا می کند می تواند منجر به احساس خصومت و همچنین اضطراب بیشتر در آینده گردد (داورمنش، ۱۳۸۶). تعریف عملیاتی: منظور از رابطه و الد- کودک ثمره ای است که آزمودنی ها در فرم مربوط به مادران پرسشنامه رابطه ولی – فرزند (فاین، مورلند و شویل ، ۱۹۸۳) کسب می کنند.

مشکلات روانشناختی (اضطراب، افسردگی، استرس)

تعریف مفهومی

اضطراب”: احساس مبهم و ناخوشایندی است که غالبا منبع آن برای فرد شناخته می باشد و یکی از شایع ترین اختلالات روانی در تمام ستین است. در پاسخ به اضطراب قرد واکنش های روانی متعددی را تجربه می کنند به صورت نگرانی نسبت به وضع جسمانی می باشد (سادوک، سادرک ۲۰۰۷، رضاعی،۱۳۹۱).

افسردگی: افسردگی نوعی غم و اندوه و کاهش بیش از حد سطح شادمانی به خاطر موضوعی است که اهمیت آن را ندارد (باتلر و هوپ، ۱۹۹۵، کریمی طاری، ۱۳۸۴). وجود علائم زیر همزمان در یک دوره ۲ هفته ای که نشانه تغییری در کار کرد قبلی باشد نشان دهنده افسردگی می باشد. این علایم عبارتند از: خلق افسرده و بی علاقگی و بی لذتی کاهش وزن کم خوابی و پرخوابی – احساس خستگی و احساس گناه – کاهش قدرت تفکر و تمرکز (سادوک، سادرک ۲۰۰۷، رضاعی، ۱۳۹۱).

استرس: می توان به عنوان محرک یا تغییری در محیط داخلی یا خارجی تعریف کرد که در درجه آن از نظر قدرت و شدت تداوم از حد ظرفیت سازشی ارگانیسم فراتر رود و در نتیجه در شرایطی مشخصی می تواند به هم ریختن رفتار با نوعی ساز گار و اختلال منجر شود و احیانا به بیماری منجر شود و حالتی پویا و هیجان انگیز است که فرد با یک فرصت، محدودیت با تقاضای غیر عادی مواجه می شود واکنش احساسی و شناختی از خود نشان می دهد (مقیمی، ۱۳۸۷).

تعریف

عملیاتی: منظور از مشکلات روانشناختی نمره ای است که آزمودنی ها در مقیاس اضطراب،  افسردگی و استرس (۲۱-DASS) (لاوببوند و لاویبوند، ۱۹۹۵) به دست می آورند.

رضایت زناشویی

تعریف مفهومی: عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حسن تفاهم و درک یکدیگر و وجود یک تعادل منطقی بین نیاز های مادی و معنوی زوج ها (تقی پور، ۱۳۸۰).

تعریف

عملیاتی: منظور از رضایت زناشویی نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۹۹۷) کسب می کنند.

بیش فعالی و نقص توجه

تعریف مفهومی: اختلال کاستی توجه بیش فعالی از پر رمز و راز ترین اختلالات دوران کودکی محسوب می شود که پرتحرکی و بی قراری و عدم تمرکز و تیز رفتارهای آنی و شتاب زده از جمله علایمی است که در این کودکان دیده می شود ( انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان آمریکا، ۲۰۱۱؛ به نقل از کریمی، ۱۳۹۲).

تعریف عملیاتی؛ کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه توسط متخصص اعصاب روان و بر اساس معیار های تشخیصی موجود درIV – DSM تشخیص داده می شود.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی محبوبه جهانگردی روانشناس، محبوبه جهانگردی مشاور، محبوبه جهانگردی روان درمانگر، محبوبه جهانگردی روانپزشک، محبوبه جهانگردی متخصص اعصاب و روان، محبوبه جهانگردی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
محبوبه جهانگردی
روانشناس بالینی و فردی
(148)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر