منو
X

تصویر
مسعود جعفری
مشاور کودک
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

مسعود جعفری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۶، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آن ها” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در  رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

عنوان:

مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آن ها

استاد راهنما:

آقای دکتر پرویز شریفی درآمدی

استاد مشاور:

دکتر دولت آبادی

پژوهشگر:

مسعود جعفری

۱۳۸۶

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف پژوهش فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

بخش اول: دلبستگی

ادبیات نظری پژوهش

دلبستگی

مقدمه و تاریخچه دلبستگی

تعریف دلبستگی

چهره دلبستگی

تفاوت دلبستگی و وابستگی

کارکرد دلبستگی

نظریه های مختلف در مورد دلبستگی

رویکردهای مختلف در مورد دلبستگی کودک- مادر

الف: در سطح روان تحلیل گری

رویکردهای روان تحلیل گری

فروید

انا فروید

ماهلر

وینی کات

اشپینتز

اریکسون

آلفرد آدلر

کارن هورنای

اریک فروم

کارل راجرز

ب: نظریه یادگیری

ج: نظریه رشد شناختی

مقدمه ای بر نظریه کردارشناسی

د: نظریه کردارشناسی

مقایسه دیدگاههای نظری در مورد دلبستگی

رشد دلبستگی های اولیه

الف) مراحل رشد دلبستگی از نظر بالبی

ب) مراحل دلبستگی از نظر اسچیفر و امرسون

چه اتفاقی می افتد اگر کودکی دلبستگی را شکل ندهد

دو ترس مربوط به دلبستگی در کودکی

چرا کودکان از غریبه ها و جدایی ها می ترسند

الف – فرضیه اضطراب شرطی

ب – دیدگاه کردار شناسی

ج – دیدگاه رشد شناختی

واکنش های مربوط به فقدان شیئی دلبستگی

آسان کردن جدایی های دردناک

سبک های دلبستگی در کودکی

ثبات الگوهای دلبستگی

تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی

الگوهای عملی درونی

دلبستگی در نوجوانی و جوانی

دلبستگی در بزرگسالان

الگوهای دلبستگی بزرگسالان

ویژگی های سبک های دلبستگی بزرگسالان

۱) بزرگسالان خود پیرو (گروه A)

۲) بزرگسالان انکار کننده (گروه B) )

۳) بزرگسالان مجذوب (گروه F) )

۴) بزرگسالان غیر مصمم (گروه U)

مقایسه دلبستگی کودک و بزرگسال

الف) در سطح رفتارنگری

ب) در سطح رفتار شناسی طبیعی

وابستگی بنا به نظریه بالبی

الف) اثر روان تحلیل گری: محرومیت مادرانه

ب) تأثیر رفتارشناسی طبیعی

پ) یک دوره بحران یا حساس

ج) آیا دلبستگی فطری است

د) یگانه گرایی در دلبستگی د) الگوی عملی درونی

ذ) مولفه های اصلی دلبستگی

ز) رفتار غریزی

ژ) مفهوم دفاع در نظام بالبی

روشهای بالبی

– تحول رفتار دلبستگی

– علت تحول رفتار دلبستگی

– ماهیت و کنش دلبستگی

آسیب های ناشی از جدایی و دلبستگی نا ایمن

مراحل واکنش کودکان به جدایی

اثر دلبستگی ناایمن بر سلامت روانی کودک

اختلال های دلبستگی زودرس

علل سختی تشخیص مشکلات ناشی از دلبستگی ناایمن

انواع اختلال های دلبستگی

عوامل خطر و نقش آن در آسیب شناسی تحولی

عوامل حفاظتی و نقش آنها در کاهش آسیب های روان شناختی کودک

پیامد های دلبستگی

اهمیت دلبستگی

چگونگی شکل گیری دلبستگی

مراحل دلبستگی

نقش مادر

مادران دارای فرزندان با دلبستگی امن

انواع دلبستگی

انواع دلبستگی در کودکان

الگوی سه گروهی در کودکان

۱)کودکان دلبسته ناایمن – اجتنابی (گروه A) )

۲) کودکان دارای دلبستگی ایمنی بخش (گروه B) )

۳) کودکان دلبسته ناایمن – مقاوم یا مضطرب دوسوگرا (گروه C)

دلبستگی در نوجوانی و جوانی

انواع دلبستگی بزرگسالان

رفتار مذهبی و دلبستگی

ابزارهای سنجش دلبستگی

بخش دوم: ناشنوا

کودکان استثنائی

اصطلاحات و تعریف کودکان و نوجوانان استثنایی

طبقه بندی کودکان و نوجوانان استثنایی

اختلالات شنوایی

تعاریف ناشنوایی

علل نقایص شنوایی

ابتلای مادر به بیماری روبلا

آثار روانی اختلالات حسی

آثار روانی مبتلایان به اختلالات شنوایی

تحول زبان و گفتار

سازش یافتگی اجتماعی

نقص ادراک شنوایی

سایر ویژگی های افراد با نقص شنوایی

رشد شناختی

رشد زبان

پیشرفت تحصیلی

سازگاری های اجتماعی و شخصی

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

گروه نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات و داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار تحقیق

پایایی و روایی

روش نمره گذاری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

جدول و نمودار توزیع سنی والدین نوجوانان ناشنوا

دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا

دلبستگی به والدین در خواهران نوجوانان ناشنوا

بیگانگی از والدین در نوجوانان ناشنوا

بیگانگی از والدین در خواهران نوجوانان ناشنوا

اعتماد به والدین در نوجوانان ناشنوا

اعتماد به والدین در خواهران نوجوانان ناشنوا

ارتباط با والدین در نوجوانان ناشنوا

ارتباط با والدین در خواهران نوجوانان ناشنوا

آزمون t دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

آزمون بیگانگی از والدین در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

آزمون t اعتماد به والدین در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

آزمون t ارتباط با والدین در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

تحلیل یافته ها در چهارچوب فرضیه و سوالات پژوهش

یافته های جانبی

دلبستگی به همسالان در نوجوانان ناشنوا دختر

دلبستگی به همسالان در خواهران نوجوانان ناشنوا دختر

آزمون t دلبستگی به همسالان در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

بیگانگی از همسالان در نوجوانان ناشنوا دختر

بیگانگی از همسالان در خواهران نوجوانان ناشنوا دختر

آزمون t بیگانگی از همسالان در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

اعتماد به همسالان در نوجوانان ناشنوا دختر

اعتماد به همسالان در خواهران نوجوانان ناشنوا دختر

آزمون t اعتماد به همسالان در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

ارتباط با همسالان در نوجوانان ناشنوا دختر

ارتباط با همسالان در خواهران نوجوانان ناشنوا دختر

آزمون t ارتباط با همسالان در نوجوانان ناشنوا در مقایسه با خواهران آن ها

سوالات مربوط به یافته های جانبی پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و بررسی در مورد یافته ها

تفسیر نهایی و پیامد ها

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد های پژوهش

پیوست

ابزار سنجش

فهرست ها

فهرست جداول

فهرست نمودار ها

فهرست منابع و مآخذ

چکیده:

سبک دلبستگی ، مفهومی است که توسط بالیی (۱۹۷۳) برای تبیین رابطه کودک- مادر در خلال نخستین سال زندگی کودک معرفی شد. دلبستگی شامل سه سبک متفاوت ایمن، ناایمن – دوسوگرا و ناایمن – اجتماعی می باشد و نخستین مطالعات تفصیلی در رابطه با سبکهای دلبستگی توسط آینزورث (۱۹۸۸) انجام شد.لغت ناشنوا لغتی بسیار مستعمل و سوء تعبیر شده است که عموما برای توصیف گونه های متعدد نقایص شنوایی به کار برده می شود، با این وجود باید از این لغت به نحو دقیق تری استفاده کرد. لغت ناشنوا، ویژه آن دسته از افرادی است که نفص شنوایی شان در آخرین حد قرار دارد (۹۰ دسی بل یا بیشتر). این افراد حتی با استفاده از سمعک با سایر تقویت کنندگان صدا، باز هم مهمترین وسیله فرد ناشنوا برای ایجاد ارتباط و گفتار از طریق بصری خواهد بود (کوشگلی و پل ، ۱۹۸۹).در پژوهش حاضر مقایسه کیفیت دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در رده سنی ۱۸-۱۲ سال مورد بررسی قرار گرفته است.

سوالات پژوهش به شرح زیر می باشد

۱-آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در میزان دلبستگی با مادر تفاوت وجوددارد؟

۲- آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در میزان دلبستگی به پدر تفاوت وجود دارد؟ _

۳-آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه اعتماد به مادر، تفاوت وجود دارد؟

۴- آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه ارتباط بامادر، تفاوت وجود دارد؟

۵- آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه بیگانگی از مادر، تفاوت وجود دارد؟

۶-آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه اعتماد به پدر، تفاوت وجود دارد؟

۷- آبا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه ارتباط با پدره تفاوت وجود دارد؟

۸- آیا بین نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها در مؤلفه بیگانگی از پدره تفاوت وجود دارد؟

این پژوهش در زمینه مطالعات پس رویدادی قرار می گیرد. در تحقیق حاضر پرسشنامه IPPA کیفیت دلبستگی والدین که توسط آرسدن و گرین برگ (۱۹۸۷) که بر پایه نظریه بالبی در سه حوزه اعتماد، ارتباط و بیگانگی می باشد، استفاده شده است.پایایی پرسشنامه حاضر از طریق بازآزمایی ۹۳٪ برای دلبستگی والدین را نشان داده است. این پرسشنامه توسط مرکز پژوهش های خانواده دانشگاه شهید بهشتی توسط علی پژوهنده (۱۳۸۵) از طریق آلفای کرنباخ ۷۴/۷۶ برای والدین محاسبه گردیده است. دانش آموزان ناشنوا نیز از طریق پرونده های موجود در مدارس ویژه ناشنوایان شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفتند. روش به کار گرفته در تحقیق فوق روش تا می باشد. از روش t زمانی استفاده می شود که آزمونگر قصد مقایسه دو گروه را داشته باشد (در این تحقیق گروه اول نوجوانان ناشنوا دختر دو گروه دوم خواهران نوجوان شنوای آنها می باشند).با توجه به یافته های فوق توصیه هایی در مورد کیفیت دلبستگی به والدین در نوجوانان ناشنوا دختر و خواهران شنوا آنها شده است که مطالعه می کنیم. در خاتمه فواید و محدودیت های پژوهش اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فصل اول:

دلبستگی یک واژه روان شناختی است که رابطه عاطفی- اجتماعی کودک و مادر را بیان می کنه رابطه اولیه مادر و کودک دلبستگی را ایجاد می کند و این پدیده روانی یکی از عوامل عمده در تحول اجتماعی و عاطفی کودک محسوب می گردد. هچنین دلبستگی کودک به مادر نتایج طولانی مدت را به – دنبال دارد و شالوده روابط بعدی کودک با والدین و مناسبات عاطفی و اجتماعی او را بنا می کند. جان جالبی روان تحلیل گر بریتانیایی برای نخستین بار (۱۹۶۹٫۱۹۷۳٫۱۹۸۰) فرایند شکل گیری دلبستگی نوزاد به مادر را تشریح کرد و نشان داد که چگونه سیستم احساسات و رفتارهای دلبستگی، نوزاد را به مادر نزدیک و از خطر دور می سازد و جدایی از نگاره دلبستگی (مادر)، اضطراب و درماندگی کودک را در پی خواهد داشت، حساسیت، پاسخگویی و حضور فعال مادر و دسترسی منظم نوزاد به وی خطوط اصلی دلبستگی را در کودک ترسیم می کنند. وقتی مادر بی تفاوت پا طرد کننده باشد مشخصه های دلبستگی محصول تجربه های واقعی فرد در مورد حساسیته پاسخگو بودن و حضور فعال و منظم نگاره دلبستگی (مادر) در خلال سالهای نوزادی، کودکی و نوجوانی میباشد (بالبی۱۹۷۳۰)، پالمی معتقد است که دلبستگی در طول زمان دارای ثبات نسبی است. بدین معنی که نحوه روابط بعدی فرد را با همسالان دوستان همجنس و غیرهمجنس پیش بینی می کند و در رشد سالم و تامین بهداشت روانی فرد اهمیت ویژه ای دارد(گلی نژاد، ۱۳۸۰).از طرف دیگر نوجوانی را به دوره گذر از کودکی به بزرگسالی و رویارویی با چالشهای این دوره تعریف کرده اند (همان و چارویس ،۱۹۹۹). در این دوره موجود زنده انسانی در قلمرو مینابینی مرحله کودکی و بزرگسالی قرار گرفته، در حالیکه با فشارها و انتظارات هر دوره دست به گریبان است (احدی و محسنی، ۱۳۸۴). زندگی آرام و بی دغدغه کودکی با فرا رسیدن دوران بلوغ به یکباره دگرگون می شود. ابتدا نوجوان تصویر ذهنی خاصی از بدن خویش پیدا می کند، این تصویر ذهنی با تصویری که خود از خویشتن در آینه می بیند متفاوت است و شامل برداشت جسمانی همراه با خصوصیات روانی می شود. تصویر ذهنی از بدن به تدریج به تصویر ذهنی از وجود خود و تشکیل مفهوم خود می انجامد. مفهوم خود پک هیئت سازمان یافته از ادراکات مربوط به خود است که در سطح آگاهی قرار دارد (احمدی، ۱۳۷۸، ص ۲۵). از طرفی شخصیت کامل هر فرد در شیوه دوست داشتن وی نمایان می شود، موضع گیری نسبت به عشق بر اساس کیفیت رابطه با مادر در خلال نخستین سال زندگی مشخص می گردد (دادستان، ۱۳۷۶).انسان در آغاز خلفت فهمیده است که برای بقای خود باید به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی کند و لازمه زندگی گروهی رعایت روابط و تعاملات سالم و دوسویه است که این روابط ابتدا از هسته خانواده شروع شده و به جامعه سوق داده می شود. در رابطه ایمن، نوزاد و والدین براساس تقویت صدام به قابلیت لذت بردن متقابل دست می یابند. یک سبک دلبستگی ایمنی بخش، یک پایه ایمن را برای کشف جهان و آشکار ساختن سهولث تحول شناختی اولیه را فراهم می سازد. برای مثال هازان و شیور ۱۹۸۲ (فلاتگان، ۱۹۹۹) به این نتیجه رسیدند که کودکان کم سن دارای دستگی ایمنی بخش مستقلانه تر به اکتشاف محیط اطرافشان می پرداختند و همچنین نوآوری بیشتری را در روشهایشان برای حل مسأله نشان می دادند (فلاتگان، ۱۹۹۹).- از سوئی دیگر در دنیایی که غالبا تحت سیطره صداست، توانائی شنیدن و حرف زدن حلقه ارتباطی بسیار مهمی برای ایجاد ارتباط با انسانهاست. کودکانی که قادر به شنیدن هستند حرف زدن را از طریق گوش کردن به اطرافیان خود باد می گیرند، سیستمهای ارتباطی روزمره ما بدون صدا معنای چندانی نخواهد داشت، تلفنها، بلندگوها، بوق ها، ماشینهاء ادوات موسیقی، ساعتهای شماته دار، زنگ خطرهای حریق، رادیوها، استریوها و خطوط ارتباط داخلی در یک دنیای بدون صدا پی استفاده خواهند ماند، حس شنوایی ما عامل مهمی در شیوه درک ما از جهان می باشد (شریفی در آمدی، ۱۳۸۱).اختلال شنوائی یک واژه عام است و نشانگر یک ناتوانی در شنیدن می باشد و می تواند از لحاظ شدت از درجه خفیف تا عمیق گسترده شود (میلانی فر، ۱۳۸۲). شنوایی را معمولا با دسیبل (db) که نوعی سنجش نسبی است اندازه گیری می کنند. (از ۲۶ تا ۷۰ دسیبل کم شنوا و از ۷۱ دسی بل به بالا ناشنوا قلمداد می شود)، شخص ناشنوا کسی است که قدرت شنوایی اش در حدی ناقص است که فهم گفتار او از طریق گوش به تنهایی و یا به وسیله کمک شنوایی و یا بدون آن را با مشکل مواجه می سازد (فری سیناء ۱۹۷۴). در تحقیق حاضر تلاش شده است که تأثیر ناشتوا بر کیفیت دلبستگی و شیوه های بروز آن مورد پژوهش قرار گرفته و مقایسه شود که ناشنوایان و خواهران شنوا آنها در کیفیت دلبستگی چه تفاوت هایی او را با هم در مؤلفه های اعتماد، ارتباط و بیگانگی از والدین دارا می باشند.تئوری دلبستگی بینش و اطلاعات چهار زمینه را با هم ترکیب می کند که عبارتند از: کردار شناسی، تئوری کنترل سیستم های روان شناسی شناختی و روان تحلیل گبری، تئوری دلبستگی به شکل مستقیم و معنی داری درباره روابط انسانی صمیمی از نوزادی تا بزرگسالی صحبت می کند (کولین، ۱۹۹۶).در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، جان پالپی یک روان تحلیل گر انگلیسی، تئوری دلبستگی را برای بیان علت پدیده هایی در رشد شخصیت و آسیب شناسی روانی که بوسیله تئوریهای روان تحلیل گری دیگر ناشناخته یا غیر قابل توضیح بودند ابداع کرد.در همین دوران کار کنزاد لورنس ” درباره نقش پذیری در انگلستان در حال شناخته شدن بود. نقش پذیری بادگیری و پژه گونه است که در یک مدت محدود زمانی (دوره حساس) اتفاق می افتد. هر جاندار در ابتدای زندگی و بعد از آن در مقابل تغییر مقاومت می کند. پالپی فرض کرد که انسان نیز همچون پرنده ها ممکن است به شکل بیولوژیکی برای شکل دادن پیوندهای دراز مدت با افراد گونه اش آماده باشد. از طرف دیگر کشفیات در زمینه روانشناسی شناختی نیز نظر به دلبستگی را عملی کرده است. انسانها فکر می کنند آنها مدلهای درونی و ذهنی خود را از پدیده های بیرونی و درونی توسعه می دهند. نظریه پردازان دلبستگی عموما به مدلهای ذهنی به عنوان مدلهای بازنمایی با مدلهای کارکردی رجوع می کنند.دانشمندان نشان داده اند که آنچه نوع بشر قادر است بفهمد و اینکه چگونه تفکراتش را سازمان دهد با سن تغییر می کند در نتیجه مدلهای بازنمایی از خودش، چهره دلبستگی اش و روابطش با سن تغییر می کند (پیاژه”، ۱۹۷۰ و ۱۹۷۸ به نقل از کولین، ۱۹۹۶).رفتاری گرابان نیز معتقدند شخصی که کودک را تغذیه می کند چهره اصلی درستگی می شود. آنها بر این باورند که مراقبت کننده یک تقویت کننده شرطی شده می شود. نوزاد یک پاسخ (بازتاب) غریزی به تغذیه شدن دارد. او لذت را تجربه می کند و مراقبت کننده را با این لذت مرتبط می سازد. این احساس به لذت بردن از تمام موقعیتهایی که مراقبت کننده به وی نزدیک می شود، تعمیم پیدا می کند.نظریه های یادگیری آمریکایی نیز تحت تاثیر دیدگاه لامارک در زیست شناختی، ارگانیزم را بینهایت انعطاف پذیر می کند و بر این باورند که ساختهای درونی نامتغیر یا ساختهای درونی که بتوانند مقاومت آشند یا حتی یک تعامل مؤثر با محیط برقرار کنند، وجود ندارد (پیاژه، ۱۹۷۶ به نقل از منصور و دادستان، ۱۳۷۴). بالبی ( ۱۹۸۲ ، ۱۹۶۹ ) و آبنزورث (۱۹۷۳) دلبستگی را یک پیوند عاطفی با دوام می دانند که بوسیله تمایل به جستجو و برقراری مجاورت به یک چهره مشخص بخصوص هنگام اضطراب و ناراحتی مشخص می شود. آشناترین مثال یک دلبستگی پیوندی است که معمولا میان یک نوزاد و مراقب اصلی اش معمولا مادر) رشد می کند (کولین، ۱۹۹۶).در واقع دلبستگی پیوند عاطفی است به رفتاری بسیاری از رفتارهای دلبستگی می تواند به سیستمهای رفتاری دیگر مثل جستجو و وابستگی خدمت کند.چهره دلبستگی، شخصی است که فرد به او دلبسته شده است.ضرورت و طبیعت پیوند دلبستگی بوسیله رفتار دلبستگی نشان داده میشود که ممکن است رفتاری باشد که به شکل به دست آوردن یک شخص با جستجوی مجاورت به او یا تماس با او خود را نشان دهد.آینزورت معتقد است دلبستگی رابطه بلندمدت و بادوام است که در طول زمان نسبتا ثابت می ماند و جزه ویژگیهای سازمانی درونی فرد می شود (آینزورث. ۱۹۷۳؛ به نقل از عزیزی، ۱۳۸۲).در زمینه انواع دلبستگی نیز سه سبک دلبستگی توصیف شده که عبارتند از: دلبسته ایمن، دلبسته ناایمن اجتنابی و سوم دلبسته نایمن دوسوگرا الگوی رفتاری افراد که این سه سبک را مشخص می کند _یطور منظم به میزان تعامل مادر نوزاد و حساسیت و قابل دسترس بودن مادر برای پاسخگویی به نیازها و علائمی که می فرستد رابطه دارد (آیتزورث، ۱۹۸۸)اما پژوهشگران اغلب قادر نیستند که همه افراد را در چارچوب سه طبقه دلبستگی ای که اینزورث و همکارانش (۱۹۷۸) مشخص کردهاند طبقه بندی کنند. به همین دلیل، گروه چهارمی را مطرح کرده اند که از یک سو تمایل دارد که تناقضاتی را در رفتار تجدید دیدار نشان دهد (مثل نزدیک شدن به موضوع دلبستگی همراه با برگرداندن سر) و از سوی دیگر سردرگمی یا ترس در پاسخ دادن به نزدیک شدن به موضوع دلبستگی و حالت تغییر پذیر یا افسرده بودن را نشان دهد، |انواع دلبستگی بزرگسال: بطور کلی دو نوع الگوی گروه بندی دلبستگی بزرگسال مطرح شده است

۱ الگوی سه گروهی دلبستگی که سبک اصلی دلبستگی مورد بحث در ادبیات نوزاد (ایمن دوسوگرا نایمن، نایمن اجتنابی را می توان در روابط عاشقانه بزرگسال بازیافت (هازان و شیور، ۱۹۸۷ء به نقل از فینی و تولر ۱۹۹۶۰)

٢. الگوی چهار گروهی دلبستگی بزرگسال که بر اساس الگوهای دلبستگی منعکس کننده مدلها در واکاوی از خود و نگاره دلبستگی بنا گردید (بالبی، ۱۹۷۳، ۱۹۶۹ ). الگوهای “خود” می توانند به عنوان مثبت خود را در خور عشق و توجه دیدن) یا منفی (خود را نالایق دیدن) دو نیمه شوند.

همچنین اینزورث در زمینه دلبستگی و رنوجوانی و جوانی به این نتیجه دست یافت که دلبستگی اولیه انسان به پدر و مادر خواه مطلوب و خواه نامطلوب – همچنان ادامه می یابد و اگر دلبستگی به والدین ضعیف باشد به افراد دیگر نظیر معلمان، خویشاوندان نزدیک، مربیان یا خواهران و برادران بزرگتر قبر پدیدار می شود.سیک و الگوی دلبستگی که از دوران کودکی شکل می گیرد در گستره زندگی نسبتا پایدار می مانند دلیستگی در جریان چرخه زندگی از مادر به نزدیکان و بالاخره به گروههای بیش از پیش وسیعتری تسری می یابد و به صورت عاملی مهم برای ساخت دهی شخصیت کودک در می آید (بالبی، ۱۹۶۱ ریکس ،۱۹۸۵؛ اشپیتز ، ۱۹۴۵). نوجوانی به عنوان آخرین مرحله تحول ساخت شناختی و وهله هایی که فرد چهارمین جدایی مهم زندگی خود، یعنی جدا شدن از بزرگسال را تجربه می کند با مساله هویت یابی درگیر است (اریکسن ، ۱۹۵۸ منصور، ۱۳۷۶) تمامی تجارب گذشته و مسایل دلبستگی در سطحی جدید برایش مطرح می شود که بایستی به حال آنها و نیز ارزیابی ارزش های گذشته بپردازد. الگوی دلبستگی دارای سه سبک متفاوت ایمن، ناایمن – اجتنابی و مضطرب- دوسوگرا میباشد و با توجه به ساختار و ویژگی هر کدام از سبکهای دلبستگی در دوران کودکی بنا به نظریه جان بالبی مبنا و ریشه شکل گیری شخصیت فرد در دورانهای بعدی است.الگوی دلبستگی کودک – والد می تواند زمینه ساز نحوه برخورد با مسایل آتی باشد که در زندگی فرد از قبیل مشکلات تحصیلی، عاطفی و پا، شغلی و غیره دخیل بوده و نیز شیوه نگرش فرد را نسبت به مسایل و مشکلات همچنین استعداد و آمادگی های فرد را نسبت به حل و فصل مشکلات، واکنش ها و عکس العمل های فرد را در برابر معضلات اجتماعی و ناکامی ها و … را تعیین می کند.با توجه به تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته، کیفیت دلبستگی در نوجوانان نابینا و همشیران آنها نسبت به والدینشان مورد مقایسه قرار گرفته است. از این رو مسأله اصلی در تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای کیفیت دلبستگی ناشنوا دختر و خواهران آنها نسبت به والدینشان می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

روابط دلبستگی که بین کودک و مادر از همان سالهای اول زندگی کود کی شکل می گیرد، شالوده اجتماعی شدن کودک را در سالهای بعدی پی ریزی می کند و در واقع بهترین روش شناخت تحول اجتماعی- عاطفی، یا به سخن دیگر، روابط مطالعه مفهوم دلبستگی است. در زندگی انسان، دلبستگی تجربه ای بسیار مهم است و روابط والدین با فرزندانشان تأثیر مهمی بر زندگی شخص، سازگاری اجتماعی و سلامت روانی او دارد.آرمسدن و گرین برگ (۱۹۸۸) از بررسیهای متعدد خود نتیجه گرفتند که کیفیت دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان با سلامت روانی نوجوان، شکل گیری هویت، کنار آمدن با بحران های  مختلف زندگی و رضایت از زندگی او ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین کندی (۱۹۹۹) و ریچ، سیگل (۲۰۰۳) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به اشخاص دارای سبک دلبستگی نا ایمن (اجتنایی، مضطرب- دوسوگرا و بی سازمان – بی هدف) په احتمال کمتر سیک استاد افسرده ساز دارند و به احتمال بیشتر پایگاه هویت موفق دارند و خانواده هایشان در بیانگری، به هم پیوستگی، جهت گیری تفریحی فعال و جهت گیری هوشی- فرهنگی در سطح بالاتری درجه بندی می شوند.به طور کلی پژوهشهای گوناگون اهمیت و نقش مهم دلبستگی را در شکل گیری سلامت روانی و دیگر متغیرهای شخصیتی نشان می دهند. اما با وجود این در زمینه سبک دلبستگی کودکان استثنایی در ایران پژوهش کمتری صورت گرفته بر این اساس پژوهش حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.پژوهش حاضر می تواند اطلاعاتی در زمینه کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان ناشنوا فراهم کند.

 

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مسعود جعفری روانشناس، مسعود جعفری مشاور، مسعود جعفری روان درمانگر، مسعود جعفری روانپزشک، مسعود جعفری متخصص اعصاب و روان، مسعود جعفری روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی کودکان استثنایی
تصویر
مسعود جعفری
مشاور کودک
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر