منو
X

کلینیک طلیعه صبح اکادمی هوش ماهر
کلینیک مشاوره و روانشناسی
(6)
آمار این مرکز
(6) رای
100%

محیط

100%

مهارت پرسنل

100%

احترام و طرز برخورد

100%

وقت شناسی

100%

خدمات

100%

هزینه اقتصادی

 • تصویر
درباره ما
  
 • انتفاعی یا غیرانتفاعی؟
 • اندازه
 • هزینه
 • میانگین زمان انتظار
 • مالکیت
 • اعتبار دهی شده توسط
 • گواهینامه ها
 • کلمات کلیدی
تخصص ها
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی مشاوره
 • روانشناسی شغلی
 • روان‌شناسی شخصیت
 • روان‌شناسی خانواده
 • روان‌شناسی موفقیت
 • روان‌شناسی رفتاری
 • روان‌شناسی شناختی
 • روان‌شناسی رفتاری-شناختی
 • روان‌شناسی رفتار متقابل
 • روان‌شناسی کودکان استثنایی
 • روان‌شناسی ازدواج
 • اضطراب واسترس
 • مولف
 • روانشناسی‌گروهی
دوره های آموزشی، گواهینامه ها و افتخارات
تصویر
پروانه تخصصی اشتغال سازمان نظام روانشناسی و دادگستری
تصویر
پروانه سازمان نظام روانشناسی
تصویر
ماdoctor
پریسا افکاری
روانشناس بالینی و فردی
تصویر
کلینیک طلیعه صبح اکادمی هوش ماهر
روانشناس بالینی و فردی
(6)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر