منو
X

نیما شاهین فر

والدین موفق بهترین شنوندگان
سخن فرزندشان هستند.
بادقت به فرزند خود گوش میدهند
حرف او را قطع نمیکنند.
در مقابل او حالت تهاجمی
و پرخاشگرانه نمیگیرند.
مدام طعنه نمیزنند.
و یکسره نصیحت نمی کنند .

نیما شاهین  فر

روان یار

هیچ برچسبی یافت نشد
بازگشت به خانه

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر